Cennik

 

Tomografia komputerowa - cennik

 

Cennik - Tomografia komputerowa
Badania ogólne (w tym urazowe)
Zakres anatomiczny - głowa (mózgoczaszka)
Nazwa badania  Dorośli  Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. Badania w znieczuleniu
Bez kontrastu Z kontrastem
Tomografia Komputerowa Głowy (mózgu) 220,00 zł 320,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania 
Tomografia Komputerowa przysadki x 310,00 zł
Tomografia Komputerowa oczodołów 220,00 zł 320,00 zł
Badania ogólne (w tym urazowe)
Zakres anatomiczny - twarzoczaszka (bez kręgosłupa)
Nazwa badania  Dorośli  Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. Badania w znieczuleniu
Bez kontrastu Z kontrastem
Tomografia Komputerowa twarzoczaszki 220,00 zł 300,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
Tomografia Komputerowa szczęki niskodawkowa z rekonstrukcją 3D 165,00 zł x
Tomografia Komputerowa żuchwy niskodawkowa z rekonstrukcją 3D 165,00 zł x
Tomografia Komputerowa żuchwy i szczęki niskodawkowa z rekonstrukcją 3D 200,00 zł x
Tomografia Komputerowa piramid kości skroniowych – badanie uszu 220,00 zł 320,00 zł
Tomografia Komputerowa zatok obocznych nosa 220,00 zł 320,00 zł
Tomografia Komputerowa nosogardzieli, krtani 220,00 zł 320,00 zł
Tomografia Komputerowa szyi miękkotkankowej 220,00 zł 320,00 zł
Badania ogólne (w tym urazowe)
Zakres anatomiczny - kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy
Nazwa badania  Dorośli  Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. Badania w znieczuleniu
Bez kontrastu Z kontrastem
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego 220,00 zł 310,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
Tomografia Komputerowa kręgosłupa piersiowego 220,00 zł 310,00 zł
Tomografia Komputerowa kręgosłupa lędźwiowego 220,00 zł 310,00 zł
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego i piersiowego 320,00 zł 410,00 zł
Tomografia Komputerowa kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego 320,00 zł 410,00 zł
Tomografia Komputerowa kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego razem 420,00 zł 510,00 zł
Tomografia Komputerowa kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych 320,00 zł 410,00 zł
Badania ogólne (w tym urazowe)
Szkielet osiowy: stawy mostkowo-obojczykowe, staw ramienny, łokciowy, nadgarstkowy, ręka biodrowy, kolanowy, skokowy, stopa, stawy krzyżowo-biodrowe
Nazwa badania  Dorośli  Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. Badania w znieczuleniu
Bez kontrastu Z kontrastem
Tomografia Komputerowa stawów mostkowo-obojczykowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) 220,00 zł 340,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
Tomografia Komputerowa stawów krzyżowo-biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa stawów biodrowych  (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy) 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa stawu ramiennego 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa stawu łokciowego 220,00 zł 34,00 zł
Tomografia Komputerowa stawu nadgarstkowego 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa stawu kolanowego 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa stawu skokowego 220,00 zł 34,00 zł
Tomografia Komputerowa przodostopia 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa śródręcza i palców 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa śródręcza i palców 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa dowolnego palca dłoni 220,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa dowolnego palca stopy 220,00 zł 340,00 zł
Badania wysokospecjalistyczne w kierunku konkretnej patologii w zakresie kończyn protokoły nakierowane na dokładniejszą diagnostykę wcześniej wykrytych / lokalizacji podejrzanych o  problemy  zdrowotne
Tomografia Komputerowa dłoni (całej) choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy 240,00 zł 370,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
Tomografia Komputerowa stopy (całej) choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy 240,00 zł 370,00 zł
Tomografia Komputerowa stóp badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne) 240,00 zł 370,00 zł
Tomografia Komputerowa dłoni  badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne) 240,00 zł 370,00 zł
Tomografia Komputerowa  obie kończy dolne (porównanie mięśni i kości) podudzia badanie porównawcze 240,00 zł 370,00 zł
Tomografia Komputerowa  kończyna  górna  (porównanie mięśni i kości) przedramię 240,00 zł 370,00 zł
Tomografia Komputerowa  kończyna  górna  (porównanie mięśni i kości) ramie / łopatka 240,00 zł 370,00 zł
Tomografia Komputerowa obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda  badanie porównawcze 240,00 zł 370,00 zł
Tomografia Komputerowa  obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda i podudzia na jednym badaniu  badanie porównawcze 240,00 zł 370,00 zł
Badania wysokospecjalistyczne: kontrastowe iniekcje dostawowe 
Artrografia tomografii komputerowej 
Iniekcje wykonuje lekarz radiolog
Rodzaj badania  Dorośli Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. Badania w znieczuleniu
artrografia stawu ramiennego 470,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
artrografia stawu łokciowego
artrografia stawu nadgarstkowego
artrografia stawu biodrowego
artrografia stawu kolanowego
artrografia stawu skokowego
Badanie stawów/kości z elementami metalowymi - opcja redukcji artefaktów metalicznych - OMAR (protezy, zespolenia, płytki metalowe) Do każdego badania plus 50,00 zł
Do wszystkich badań stawów dołączane są rekonstrukcje 3D wolumetryczne 
Badania ogólne (w tym urazowe)
Zakres anatomiczny - klatka piersiowa (płuca, serce, mięśnie)
Nazwa badania  Dorośli  Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. Badania w znieczuleniu
Bez kontrastu Z kontrastem
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia 240,00 zł 340,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
Tomografia Komputerowa angio-TK tętnic wieńcowych x 340,00 zł
Tomografia Komputerowa TK tętnic wieńcowych Agatson score (ocena uwapnienia tętnic wieńcowych) 290,00 zł x
Badania ogólne (w tym urazowe)
Zakres anatomiczny - jama brzuszna i miednica mniejsza
Nazwa badania  Dorośli  Dzieci od 1 miesiąca życia do 16 r.ż. Badania w znieczuleniu
Bez kontrastu Z kontrastem
Tomografia Komputerowa jamy brzusznej 240,00 zł 340,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
Tomografia Komputerowa miednicy mniejszej 240,00 zł 340,00 zł
Tomografia Komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej 340,00 zł 440,00 zł
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia, jamy brzusznej 340,00 zł 440,00 zł
Tomografia Komputerowa klatki piersiowej i śródpiersia, jamy brzusznej i miednicy mniejszej 390,00 zł 540,00 zł
Badania wysokospecjalistyczne pojedynczego narządu lub w kierunku konkretnej patologii w zakresie jamy brzusznej i miednicy mniejszej
Tomografia Komputerowa nadnerczy x 340,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
Tomografia Komputerowa wirtualna kolonoskopia x 440,00 zł
Badania wysokospecjalistyczne naczyniowe
Angio-TK - angiografia aorty piersiowej / aorty brzusznej / kończyn dolnych / kończyny górnej / tętnic szyjnych / tętnic mózgowych 1 układ x 390,00 zł - 10 % do ceny badania + 500 zł do ceny badania
Angio-TK - angiografia aorty piersiowej / aorty brzusznej / kończyn dolnych / kończyny górnej/ tętnic szyjnych / tętnic mózgowych 2 i więcej sąsiednie układy  x 520,00 zł

Cennik rezonansu magnetycznego

Cennik - Rezonans Magnetyczny

Badania ogólne (w tym urazowe)

Zakres anatomiczny: głowa (mózgoczaszka)

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem
Rezonans magnetyczny głowy (mózgu)

389,00 zł

529,00 zł

450,00 zł

550,00 zł

389,00 zł

529,00 zł

Rozszerzenie badania mózgu: opcje wysokospecjalistyczne (cena bazowa + cena za opcje specjalistyczną) lub sama opcja specjalistyczna (kontrast w cenie bazowej)

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Spektroskopia rezonansu magnetycznego single voxel

459,00 zł x 680,00 zł x 459,00 zł x

Spektroskopia rezonansu magnetycznego multi voxel (zawiera single voxel)

559,00 zł x 890,00 zł x 559,00 zł x

Badanie funkcjonalne mózgu fMRI

559,00 zł x 900,00 zł x 559,00 zł x

Traktografia rezonansu magnetycznego DTI

389,00 zł x 379,00 zł x 389,00 zł x

Zaawansowany protokół dla chorób demielinizacyjnych (jak stwardnienie rozsiane) sekwencje DIR , współczynnik magnetyzacji

409,00 zł x 379,00 zł x 389,00 zł x

Zaawansowany protokół dla epilepsji (padaczki) sekwencje 3D, ocena hipokampów sekwencje T1IR

389,00 zł x 379,00 zł x 389,00 zł x

Badanie dynamiczne głowy z programem perfuzji (guzy, choroby zapalne, udary)

x 529,00 zł x 600,00 zł x

529,00 zł

Badania ogólne (w tym urazowe)

Zakres anatomiczny: głowa (mózgoczaszka)

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

MR przysadki (domyślnie badanie wykonuje się z kontrastem chyba, że jest specjalna pisemna prośba lekarza kierującego na badanie bez kontrastu)

389,00 zł 529,00 zł 450,00 zł 550,00 zł 389,00 zł 529,00 zł
MR oczodołów 389,00 zł 529,00 zł 450,00 zł 550,00 zł 389,00 zł

529,00 zł

Badania naczyniowe

Zakres anatomiczny: głowa (mózgoczaszka)

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

angio-MR opcja poszukiwania tętniaków i innych zmian naczyniowych opcja tętnicza i żylna

389,00 zł

529,00 zł

430,00 zł

530,00 zł

389,00 zł

529,00 zł

Badania ogólne (w tym urazowe)

Zakres anatomiczny: twarzoczaszka i szyja (bez kręgosłupa)

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Rezonans Magnetyczny twarzoczaszki

409,00 zł

529,00 zł

450,00 zł

550,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans Magnetyczny szyi miękkotkankowej

409,00 zł

529,00 zł

450,00 zł

550,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans Magnetyczny ślinianek + silalografia rezonansu magnetycznego

x

529,00 zł

x

690,00 zł

x

529,00 zł

Rezonans Magnetyczny uszu (kości skroniowej) w tym szukanie perlaka dyfuzja DWI TSE

409,00 zł

529,00 zł

550,00 zł

650,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans Magnetyczny stawów skroniowo-żuchwowych (porównawcze obejmuje oba stawy)

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Badania ogólne (w tym urazowe)

Zakres anatomiczny: Kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy w tym sploty nerwowe barkowy i lędźwiowy

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Rezonans Magnetyczny odcinka kręgosłupa (szyjny/ piersiowy /lędźwiowy)

389,00 zł

529,00 zł

450,00 zł

550,00 zł

389,00 zł

529,00 zł

Rezonans Magnetyczny splotu barkowego

x

529,00 zł

x

629,00 zł

x

529,00 zł

Rezonans Magnetyczny splotu lędźwiowego

x

529,00 zł

x

629,00 zł

x

529,00 zł

Rozszerzenie badania kręgosłupa o opcje wysokospecjalistyczne.

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Cały kręgosłup (wholespine) z opcją łączenia obrazów w kierunku SKOLIOZY (kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy)

949,00 zł

x

1200,00 zł

x

949,00 zł

x

Mielografia  (kręgosłup szyjny/ piersiowy / lędźwiowy)

389,00 zł

x

599,00 zł

x

389,00 zł

x

Cały kręgosłup (wholespine) z opcją łączenia obrazów w kierunku chorób reumatycznych (kręgosłup szyjny - piersiowy - lędźwiowy) + stawy krzyżowo-biodrowe (choroby takie jak ZZSK, RZS, łuszczyca, spondyloartropatie)

949,00 zł

1049,00 zł

1280,00 zł

1380,00 zł

949,00 zł

999,00 zł

Badania ogólne (w tym urazowe)

Zakres anatomiczny: klatka piersiowa (gruczoły piersiowe, serce, mięśnie)

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Rezonans magnetyczny gruczołów piersiowych (piersi, sutka) (ocena w BIRADS)

x

529,00 zł

x

690,00 zł

x

529,00 zł

Rezonans magnetyczny gruczołów piersiowych w kierunku oceny implantów

499,00 zł

x

550,00 zł

x

499,00 zł

x

Rezonans magnetyczny klatki piersiowej (ocena mięśni, żeber, tkanki podskórnej, grzbietu)

349,00 zł

479,00 zł

410,00 zł

510,00 zł

349,00 zł

479,00 zł

Rezonans magnetyczny mostka (badanie celowane)

349,00 zł

479,00 zł

410,00 zł

510,00 zł

349,00 zł

479,00 zł

Rezonans magnetyczny serca - badanie funkcjonalne (frakcja wyrzutowa, kurczliwość)

749,00 zł

x

1200,00 zł

x

749,00 zł

x

Rezonans magnetyczny serca - badanie stress z dobutaminą (frakcja wyrzutowa, kurczliwość, po zawale) po obciążeniu / wysiłkowe

859,00 zł

x

1500,00 zł

x

859,00 zł

x

Rezonans magnetyczny serca - ocena żywotności, choroby zapalne, guzy

x

629,00 zł

x

1300,00 zł

x

629,00 zł

Badania ogólne (w tym urazowe)

Zakres anatomiczny: Jama brzuszna i miednica mniejsza

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Rezonans magnetyczny jamy brzusznej ogólne

429,00 zł

509,00 zł

450,00 zł

650,00 zł

429,00 zł

509,00 zł

Rezonans magnetyczny miednicy ogólne

429,00 zł

509,00 zł

450,00 zł

650,00 zł

429,00 zł

509,00 zł

Cholangiografia MR (MRCP)

389,00 zł

479,00 zł

510,00 zł

620,00 zł

389,00 zł

479,00 zł

Badania wysokospecjalistyczne: pojedynczego narządu lub badania w kierunku konkretnej patologii.

W zakresie jamy brzusznej i miednicy mniejszej.

Protokoły nakierowane na dokładniejszą diagnostykę wcześniej wykrytych / podejrzanych o problemy zdrowotne lokalizacji.

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Rezonans magnetyczny wątroby kontrast standardowy

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny wątroby kontrast hepatotropowy (metabolizowany w wątrobie) multihance (ocena w LIRADS)

x

639,00 zł

x

679,00 zł

x

639,00 zł

Rezonans magnetyczny wątroby kontrast hepatotropowy (metabolizowany w wątrobie) primovist (ocena w LIRADS)

x

849,00 zł

x

959,00 zł

x

849,00 zł

Rezonans magnetyczny trzustki

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny nerek + urografia rezonansu magnetycznego

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny nadnerczy

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny śledziony

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny pęcherza moczowego

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny końcowego odcinka jelita grubego (esica, odbytnica) nowotwory i zapalenia

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny jelita cienkiego i jelita grubego - enterokliza / enterografia RM

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny penisa (choroba Peroniego, urazy, zapalenia)

429,00 zł

509,00 zł

450,00 zł

519,00 zł

419,00 zł

509,00 zł

Rezonans magnetyczny jąder

429,00 zł

509,00 zł

450,00 zł

519,00 zł

419,00 zł

509,00 zł

Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej pod kątem endometriozy

429,00 zł

x

450,00 zł

x

429,00 zł

x

Rezonans magnetyczny prostaty (PIRADS) (badanie multiparametryczne prostaty)

x

x

x

509,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny odbytnicy w kierunku przetok okołoodbytnicznych, pochwowych i innych

x

509,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Rezonans magnetyczny macicy, jajowodów, jajników i szyjki macicy (nowotwory, mięśniaki, zapalenia, przetoki)

x

499,00 zł

x

519,00 zł

x

509,00 zł

Badania ogólne (w tym urazowe)

Szkielet osiowy - stawy mostkowo-obojczykowe, ramienny, łokciowy, nadgarstkowy, dłoń, biodrowy, kolanowy, skokowy, stopa , krzyżowo-biodrowe.

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Rezonans magnetyczny stawów mostkowo-obojczykowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy)

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy)

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny stawów biodrowe (porównawcze w badaniu objęte dwa stawy)

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny stawu ramiennego

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny stawu łokciowego

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny stawu nadgarstkowego

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny stawu kolanowego

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny stawu skokowego

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny przodostopia

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny śródręcza i palców

409,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny dowolnego palca dłoni

419,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

419,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny dowolnego palca stopy

419,00 zł

529,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

419,00 zł

529,00 zł

Badania wysokospecjalistyczne: w kierunku konkretnej patologii.

W zakresie kończyn

Protokoły nakierowane na dokładniejszą diagnostykę wcześniej wykrytych / lokalizacji podejrzanych o problemy zdrowotne.

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Rezonans magnetyczny dłoni (całej) choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy

369,00 zł

479,00 zł

529,00 zł

629,00 zł

369,00 zł

479,00 zł

Rezonans magnetyczny stopy (całej) choroby reumatyczne i zapalne, guzy, rozległe urazy

369,00 zł

479,00 zł

529,00 zł

629,00 zł

369,00 zł

479,00 zł

Rezonans magnetyczny stóp badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne)

479,00 zł

529,00 zł

629,00 zł

729,00 zł

479,00 zł

529,00 zł

Rezonans magnetyczny dłoni badanie porównawcze (choroby reumatyczne, zapalne)

479,00 zł

529,00 zł

629,00 zł

729,00 zł

479,00 zł

579,00 zł

Rezonans magnetyczny obie kończy dolne (porównanie mięśni i kości) podudzia badanie porównawcze

369,00 zł

479,00 zł

600,00 zł

700,00 zł

369,00 zł

479,00 zł

Rezonans magnetyczny kończyna górna (porównanie mięśni i kości) przedramię

369,00 zł

479,00 zł

600,00 zł

700,00 zł

369,00 zł

479,00 zł

Rezonans magnetyczny kończyna górna (porównanie mięśni i kości) ramię / łopatka

369,00 zł

479,00 zł

600,00 zł

700,00 zł

369,00 zł

479,00 zł

Rezonans magnetyczny obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda badanie porównawcze

369,00 zł

479,00 zł

600,00 zł

700,00 zł

369,00 zł

479,00 zł

Rezonans magnetyczny obie kończyny dolne (porównanie mięśni i kości) uda i podudzia na jednym badaniu badanie porównawcze

659,00 zł

809,00 zł

800,00 zł

900,00 zł

659,00 zł

809,00 zł

Badania wysokospecjalistyczne: kontrastowe iniekcje dostawowe.

Artrografia rezonansu magnetycznego.

Wykonuje lekarz radiolog.

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

artrografia stawu ramiennego

759,00 zł

artrografia stawu łokciowego

artrografia stawu nadgarstkowego

artrografia stawu biodrowego (jeden staw)

artrografia stawu kolanowego

artrografia stawu skokowego

Badania wysokospecjalistyczne - unikalne w zakresie aglomeracji łódzkiej.

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

MRWhole body - rezonans magnetyczny całego ciała pod kątem diagnostyki przewlekłego zapalanie kości(CRMO, SAPHO)

799,00 zł

999,00 zł

999,00 zł

1199,00 zł

799,00 zł

999,00 zł

Rezonans magnetyczny łożyska

429,00 zł

x

x

x

x

x

Rezonans magnetyczny ciąży / płodu

559,00 zł

x

x

x

x

x

Badanie Half Body Scan - rezonans magnetyczny połowy ciała- klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica (szpiczak, chłoniak, odległe przerzuty)

609,00 zł

809,00 zł

730,00 zł

830,00 zł

609,00 zł

809,00 zł

Badanie RM nerwów czaszkowych / obwodowych / badania celowane nerwów VII, VIII, IX, X

359,00 zł

479,00 zł

550,00 zł

650,00 zł

409,00 zł

529,00 zł

Badanie Whole Body Scan - rezonans magnetyczny całego ciała: głowa + szyja + klatka piersiowa + jama brzuszna + miednica mniejsza + uda (szpiczak, chłoniak, odległe przerzuty) dyfuzja DWIBS

809,00 zł

1009,00 zł

950,00 zł

1250,00 zł

809,00 zł

1 009,00 zł

Badania wysokospecjalistyczne (unikalne w zakresie aglomeracji łódzkiej)

Naczyniowe

Badania są wykonywane bez kontrastu i z kontrastem - dedykowane dla pacjentów z chorobami nerek.

(dokładnych informacji udziela infolinia)

Rodzaj badania Dorośli Dzieci od 1m do 16 r.ż.
Aparat 1,5T Aparat 3T Wykonujemy w aparacie 3T
Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem Bez kontrastu Z kontrastem

Angio-MR tętnic szyjnych / kończyn dolnych / aorty piersiowej / aorty brzusznej / nerkowych / naczyń miednicy

419,00 zł

489,00 zł

489,00 zł

639,00 zł

419,00 zł

489,00 zł

Rezonans Magnetyczny: ocena dynamiczna naczyń w określonym obszarze ciała (zmianie ogniskowej - jak guz tkanek miękkich) - faza tętnicza, żylna i żylna opóźniona / naczyniaki / guzy naczyniowe

x

429,00 zł

x

649,00 zł

x

429,00 zł

Badania wysokospecjalistyczne (unikalne w zakresie aglomeracji łódzkiej)

Badanie w uśpieniu (znieczuleniu)

Bezpieczne badanie w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą anestezjologiczną:

- dla osób dorosłych i dzieci od 1 miesiąca życia - dodatkowa opłata 500,00 zł za 1 odcinek, za każdy kolejny 380 zł.

Badanie pacjentów z rozrusznikami serca / kardiowerterami i innymi urządzeniami wymagającymi nadzoru lekarskiego.

 Bezpieczne badanie pod kontrolą lekarza  - dla osób dorosłych i dzieci od 1 miesiąca życia - dodatkowa opłata 350 zł.

Jeśli nie znaleźli Państwo badania w naszym cenniku prosimy o kontakt, pracownie wykonują pełne spektrum badań z zakresu Rezonansu Magnetycznego, na pewno wykonamy Państwa badanie po bezpłatnej konsultacji z radiologiem.

 

Czytaj więcej

Diagnostyka

Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG
Badanie Cena
piersi od 250,00 zł
ślinianki od 250,00 zł
tarczyca od 250,00 zł
Brak dopłaty przy większej ilość zmian.

 

Badania endoskopowe
Badanie Cena
gastroskopia 220,00 zł
kolonoskopia 350,00 zł
pobranie 1 wycinka + histopatologia 100,00 zł
pobranie każdego kolejnego wycinka + histopatologia 70,00 zł

 

Badanie Cena
Audiometria 40,00 zł
Cystoskopia 550,00 zł
Cytologia 30,00 zł
Densytometria DXA 50,00 zł
EEG 90,00 zł
Echo serca 100,00 - 120,00 zł
EKG w spoczynku 40,00 zł
EMG 180,00 zł
GDX 130,00 zł
Holter ciśnieniowy 130,00 zł
Holter EKG 150,00 zł
Mammografia 2 piersi 80,00 zł
OCT 180,00 zł
ONH 110,00 zł
Odczulanie 60,00 zł
Pachymetria 100,00 zł
Płatkowe próby uczuleniowe 180,00 zł
Pole widzenia 50,00 zł
Próba wysiłkowa na bieżni 130,00 zł
Spirometria 40,00 zł
Spirometria z próbą rozkurczową  60,00 zł
Testy alergologiczne 60,00 - 150,00 zł
Testy typu PRICK 160,00 zł

 * dla pacjentów CMM rabat w wysokości 20% 

Cennik badań RTG

Rodzaj badania Cena
Czaszka 1 projekcja 55 zł
Czaszka 2 projekcje 70 zł
Czaszka 3 projekcje 75 zł
HSG 300 zł
Jama brzuszna – przeglądowe 50 zł
Jama brzuszna – przeglądowe 2 projekcje 60 zł
Pasaż jelitowy 250 zł
Klatka piersiowa – 1 projekcja 50 zł
Klatka piersiowa – 2 projekcje 60 zł
Kostka/stopa 1 projekcja 50 zł
Kostka/stopa 2 projekcje 60 zł
Kość ogonowa 55 zł
Kość piętowa – 1 projekcja 40 zł
Kość piętowa – 2 projekcje 50 zł
Kość ramienna – 1 projekcja 45 zł
Kość ramienna– 2 projekcje 55 zł
Kręg szczytowy 1 obrotowy 80 zł
Kręgosłup cały 2 projekcje 160 zł
Kręgosłup cały w pozycji stojącej 1 projekcja – dzieci 65 zł

Kręgosłup cały w pozycji stojącej 1 projekcja (skalometria / stitching) – dorośli*

*

Kręgosłup czynnościowo 65 zł
Kręgosłup odcinek lędźwiowo-krzyżowy 2 projekcje 65 zł
Kręgosłup odcinek lędźwiowo-krzyżowy 3 projekcje 90 zł
Kręgosłup odcinek piersiowy 2 projekcje 60 zł
Kręgosłup odcinek szyjny 2 projekcje 55 zł
Konsultacja lekarska RTG* 200 zł
Łokieć 1 projekcja 45 zł
Łokieć 2 projekcje 55 zł
Łopatka 1 projekcja 45 zł
Łopatka 2 projekcje 50 zł
Mammografia 4 projekcje (2 piersi) 80 zł
Miednica 1 projekcja 55 zł
Mostek 50 zł
Mostek 2 projekcje 55 zł
Nadgarstek/ręka 1 projekcja (tylko dzieci) 50 zł
Nadgarstek/ręka 2 projekcje 60 zł
Obojczyk 45 zł
Obojczyk 2 projekcje 50 zł
Oczodoły 2 projekcje 55 zł
Palce 1 projekcja 45 zł
Palce 2 projekcje 50 zł
Podudzie 1 projekcja 50 zł
Podudzie 2 projekcje 60 zł
Przedramię 1 projekcja 50 zł
Przedramię 2 projekcje 65 zł
Ręce porównawczo 1 projekcja 60 zł
Ręce porównawczo 2 projekcje 65 zł
RTG przełyku, żołądka, dwunastnicy (z kontrastem) 150 zł
RTG przełyku z kontrastem 125 zł
Rzepka 1 projekcja 50 zł
Siodełko Tureckie (każda projekcja 1 i 2) 50 zł
Staw krzyżowo-biodrowy 1 projekcja 55 zł
Staw barkowy 1 projekcja 50 zł
Staw barkowy 2 projekcje 60 zł
Staw biodrowy 1 projekcja 55 zł
Staw biodrowy 2 projekcje 70 zł
Staw krzyżowo-biodrowy 2 projekcje 70 zł
Staw kolanowy 1 projekcja 55 zł
Staw kolanowy 2 projekcje 65 zł
Stawy barkowe porównawczo 1 projekcja 70 zł
Stawy barkowe porównawczo 2 projekcje 85 zł
Stawy biodrowe porównawczo 1 projekcja 70 zł
Stawy biodrowe porównawczo 2 projekcje 85 zł
Stawy kolanowe porównawczo 1 projekcja 70 zł
Stawy kolanowe porównawczo 3 projekcje 85 zł
Stawy łokciowe porównawczo 1 projekcja 70 zł
Stawy łokciowe porównawczo 2 projekcje 85 zł
Stawy mostkowo-obojczykowe 60 zł
Stawy skroniowo-żuchwowe 75 zł
Stopy porównawczo 65 zł
Ślinianki 65 zł
Twarzoczaszka 1 projekcja 55 zł
Twarzoczaszka więcej niż 1 projekcja 70 zł
Udo 1 projekcja 60 zł
Udo 2 projekcje 75 zł
Urografia z kontrastem 150 zł
Wlew doodbytniczy + zestaw jednorazowy 200 zł
Zatoki 1 projekcja 50 zł
Ząb 25 zł
Żebra 1 projekcja 55 zł

* - badania oznaczone gwiazdką - prosimy o kontakt z rejestracją przed umówieniem wizyty

USG

Badanie Cena
Jama brzuszna 100,00 zł
Ginekologiczne waginalne 120,00 zł
Ginekologiczne zwykłe 100,00 zł
Jama opłucnej 100,00 zł
Jądra 100,00 zł
Klatka piersiowa 100,00 zł
Moczowody 100,00 zł
Nerki 100,00 zł
Pęcherz moczowy 100,00 zł
Płuca 100,00 zł
Przezciemiączkowe 110,00 zł
Ciąży z nagraniem 180,00 zł
Sutki 140,00 zł
Ślinianki 100,00 zł
Śródpiersie 100,00 zł
Tarczyca 100,00 zł
Tkanki miękkie 100,00 zł
Urologiczne - gruczoł krokowy przez brzuch (jądra, najądrza) 100,00 zł
Urologiczne rektalne 120,00 zł
Węzły chłonne 100,00 zł
Węzły chłonne szyi 100,00 zł

 

Badanie Cena
USG Doppler tętnic szyjnych 175,00 zł
USG Doppler tętnic kończyny dolnej 175,00 zł
USG Doppler żył kończyny dolnej 175,00 zł

 

USG stawów
Badanie Cena
USG nadgarstka 160,00-200,00 zł
USG stawu łokciowego 160,00-200,00 zł
USG stawu barkowego 160,00-200,00 zł
USG dłoni 160,00-200,00 zł
USG stawu biodrowego 160,00-200,00 zł
USG stawu mostkowo-obojczykowego 160,00-200,00 zł
USG stawu kolanowego 160,00-200,00 zł
USG stawu skokowego 160,00-200,00 zł
USG stopy 160,00-200,00 zł

Konsultacje lekarzy

Konsultacja lekarza Cena
Alergolog 170,00 zł
Chirurg ogólny 150,00 - 180,00 zł
Choroby metaboliczne 150,00 zł
Dermatolog 150,00 zł
Diabetolog 180,00 zł
Dietetyk  120,00 zł
Endokrynolog 140,00 - 170,00 zł
Gastrolog 140,00 - 170,00 zł
Ginekolog 180,00 zł
Internista 120,00 - 150,00 zł
Kardiolog 150,00 - 170,00 zł
Laryngolog Czytaj więcej
Lekarz Medycyny Sportowej 200,00 zł
Neurolog 150,00 - 170,00 zł
Okulista 170,00 zł
Ortopeda 170,00 - 200,00 zł
Poradnia leczenia osteoporozy 170,00 zł
Poradnia preluksacyjna 100,00 zł
Psychiatra Tylko w ramach kontraktu NFZ
Pulmonolog 150,00 -170,00 zł
Radiolog 150,00 zł
Rehabilitant 120,00 -160,00 zł
Reumatolog 150,00 -170,00 zł
Urolog 180,00 zł

Cennik zabiegów rehabilitacyjnych

Zabieg

Cena

1 zabiegu 

Cena pakietu

10 zabiegów

Światłolecznictwo 15 min 12,00 zł 110,00 zł
Elektroterapia 15 min 15,00 zł 135,00 zł
Pole magnetyczne 15 min 15,00 zł 135,00 zł
Ultradźwięki miejscowe  15,00 zł 135,00 zł
Krioterapia (CO2) 15,00 zł 135,00 zł
Laseroterapia 15,00 zł 135,00 zł
Kinezyterapia  12,00 zł 110,00 zł
Diatermia krótkofalowa DKF 12,00 zł 110,00 zł
Masaż ręczny 15 min 25,00 zł 225,00 zł
Masaż ręczny 30 min 50,00 zł 450,00 zł
Masaż wirowy  15,00-20,00 zł 135,00-180 zł
Indywidualna praca z pacjentem 15 min 20,00 zł 180,00zł
Indywidualna praca z pacjentem 30 min 40,00 zł 360,00 zł
Masaż limfatyczny 80,00 zł 720,00 zł
Fala uderzeniowa 45,00 zł 380,00 zł
Salus Talent 30,00 zł 250,00 zł
Konsultacja terapeutyczna 40,00 zł  -

* przy wykupieniu pakietu zabiegów konsultacja jest gratis

Cennik może ulec zmianie, o szczegóły prosimy pytać w rejestracji.

 

Cennik usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Rodzaj badania Cena
Lekarz medycyny pracy – orzecznik 80zł
Lekarz okulista w ramach medycyny pracy 70 zł
Lekarz neurolog w ramach medycyny pracy 70 zł
Lekarz laryngolog w ramach medycyny pracy 70zł
Wpis do książeczki sanepidowskiej 50zł
Audiogram 40 zł
Spirometria 40 zł
EKG 40 zł
RTG klatki piersiowej 45 zł
Badania krwi według cennika
Testy psychologiczne dla kierowców pojazdów służbowych 140 zł
Testy psychologiczne dla operatorów wózków widłowych 140 zł

Czytaj więcej ofercie Medycyny Pracy CM Medyceusz LINK

 

Badania laboratoryjne

Laboratorium - cenniki badań

Laboratorium oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych. W przypadku pytań dotyczących parametrów nieumieszczonych w wykazie prosimy o kontakt telefoniczny z laboratorium.

*Do ceny należy doliczyć 5 zł za usługę pobrania materiału do badania.

Cennik badań - hematologia i koagulologia

HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Morfologia 5 diff Do 3 16,00 zł
Płytki krwi Do 3 15,00 zł
Retikulocyty Do 3 12,00 zł
Czas protrombinowy (PT) (INR) Do 3 14,00 zł
Czas kefalinowo-kaolinowy (APTT) Do 3 14,00 zł
Fibrynogen Do 3 20,00 zł
D-dimery 3-4 32,00 zł
OB Do 3 12,00 zł
Rozmaz krwi manualnie Do 3 10,00 zł
Białko C 31-30 90,00 zł
Białko S wolne 31-30 90,00 zł
Czas trombinowy (TT) 3-5 20,00 zł
Antytrombina III 3-6 40,00 zł
Komórki kwasochłonne Do 5 30,00 zł

Cennik badań - diagnostyka anemii

DIAGNOSTYKA ANEMII

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Ferrytyna Do 3 39,00 zł
Kwas foliowy Do 4 40,00 zł
Witamina B12 Do 3 42,00 zł
Transferyna 3-4 35,00 zł
Witamina D metabolit 25(OH) Do 3 59,00 zł
Witamina D metabolit 1,25(OH)2 16-21 300,00 zł

Cennik badań - analityka ogólna (mocz)

ANALITYKA OGÓLNA (MOCZ)

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Badanie ogólne moczu Do 3 15,00 zł
Białko Bence'a-Jonesa 3-6 19,00 zł
Próba Addisa Do 3 20,00 zł
Porfiryny (mocz) 10-14 44,00 zł
Chlorki w moczu / DZM Do 3 12,00 zł
Fosforany w moczu / DZM Do 3 10,00 zł
Wapń w moczu / DZM Do 3 12,00 zł
Potas w moczu / DZM Do 3 11,00 zł
Sód w moczu / DZM Do 3 11,00 zł
Magnez w moczu / DZM Do 3 12,00 zł
Mocznik w moczu / DZM Do 3 12,00 zł
Kreatynina w moczu / DZM Do 3 12,00 zł
Kwas moczowy w moczu / DZM Do 3 12,00 zł
Badanie kamieni moczowych Do 8 49,00 zł
Mikroalbuminuria mocz / DZM Do 4 30,00 zł
Próba ciążowa - mocz Do 3 28,00 zł
Klirens kreatyniny Do 3 25,00 zł
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)   40,00 zł

Cennik badań - biochemia

BIOCHEMIA

Badanie

Czas oczekiwania 

(dni robocze)

Cena
ALAT Do 3 10,00 zł
ASPAT Do 3 10,00 zł
Bilirubina całkowita Do 3 10,00 zł
Amylaza (diastaza) Do 3 12,00 zł
GGTP Do 3 12,00 zł
Cholesterol Do 3 09,00 zł
HDL Do 3 12,00 zł
Trójglicerydy Do 3 10,00 zł
Glukoza (cukier) Do 3 10,00 zł
Mocznik Do 3 10,00 zł
Kreatynina Do 3 10,00 zł
Kwas moczowy Do 3 10,00 zł
Elektrolity Na, K Do 3 14,00 zł
Potas Do 3 9,00 zł
Sód Do 3 9,00 zł
CRP Do 3 19,00 zł
Żelazo Do 3 10,00 zł
Krzywa cukru (3x) Do 3 28,00 zł
Krzywa cukru (2x) Do 3 20,00 zł
Chlorki Do 3 10,00 zł
Białko w moczu Do 3 12,00 zł
Fosfataza alkaliczna - izoenzym kostny Do 5 38,00 zł
Troponina T Do 3 48,00 zł
LDH Do 3 11,00 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) Do 3 12,00 zł
Fosfataza kwaśna (ACP) 4-9 15,00 zł
Fosfataza kwaśna niesterczowa 4-8 17,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa 4-9 16,00 zł
Albuminy Do 3 20,00 zł
Proteinogram 4-7 29,00 zł
Białko Do 3 10,00 zł
Bilirubina całkowita, bezpośrednia i pośrednia - pakiet Do 3 28,00 zł
Fosfor Do 3 11,00 zł
Magnez Do 3 11,00 zł
RF Do 3 25,00 zł
Wapń całkowity Do 3 08,00 zł
Wapń zjonizowany Do 3 15,00 zł
Hemoglobina glikowana Do 3 25,00 zł
Żelazo TIBC, UIBC pakiet Do 3 25,00 zł
ASO Do 3 20,00 zł
Lipaza Do 3 16,00 zł
Mukoproteidy 3-5 20,00 zł
CK (kinaza kreatynowa) Do 3 16,00 zł
CK-MB Do 3 28,00 zł
Celuroplazmina Do 4 45,00 zł
Cholinoesteraza Do 3 35,00 zł
Lit 3-8 26,00 zł
Chlorki Do 3 10,00 zł
Cystatyna C 9 55,00 zł
Mleczany (fluorek) 5 52,00 zł
Kwasy żółciowe 9 55,00 zł
Cystatyna C 11 55,00 zł

Cennik badań - badania hormonalne i metabolity

BADANIA HORMONALNE I METABOLITY

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
TSH Do 3 24,00 zł
FT3 Do 3 23,00 zł
FT4 Do 3 23,00 zł
T3 Do 3 23,00 zł
T4 Do 3 23,00 zł
anty-TPO Do 3 42,00 zł
anty-TG Do 3 38,00 zł
TG - tyreoglobulina 3-5 46,00 zł
aTSH 3-8 80,00 zł
DHEA 8-11 60,00 zł
DHEA-S (siarczan) Do 4 40,00 zł
PTH (parathormon) Do 3 42,00 zł
Kortyzol Do 3 45,00 zł
Progesteron Do 3 22,00 zł
ACTH Do 4 45,00 zł
Estradiol (E2) Do 3 22,00 zł
Estriol 4 45,00 zł
FSH Do 3 22,00 zł
LH Do 3 22,00 zł
Oksytocynaza 11 50,00 zł
Izooksytocynaza 7 50,00 zł
17-OH KS - mocz (DZM) 8-11 82,00 zł
HCG (wolna jednostka beta) 4 76,00 zł
Haptoglobina 4-8 70,00 zł
IGF-1 10-12 140,00 zł
Prokalcytonina Do 4 120,00 zł
Katecholaminy (A,NA,D) - DZM 15 250,00 zł

Cennik badań - badania hormonalne

BADANIA HORMONALNE

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Prolaktyna (PRL) Do 3 22,00 zł
Testosteron Do 3 40,00 zł
Wolny testosteron 8-11 95,00 zł
17-OH progesteron 8-15 60,00 zł
Androstendion 3-15 54,00 zł
Kalcytonina 4 77,00 zł
Peptyd C Do 4 50,00 zł
Metoksykatecholaminy (DZM) 17 250,00 zł
Próba ciążowa (beta hCG) Do 3 34,00 zł
Aldosteron 17 55,00 zł
Homocysteina Do 4 62,00 zł
HGH - hormon wzrostu Do 4 42,00 zł
Pro-BNP 2 100,00 zł
SHBG 3-5 45,00 zł
PAPP-A osoczowe białko ciążowe 4 70,00 zł
PAPPA-A+wolna podjednostka betHCG 2-4 220,00 zł
Test podwójny - ocena ryzyka wady (I trymestr ciąży) 15 290,00 zł
Test potrójny - ocena ryzyka wady (II trymestr ciąży) 15 290,00 zł 
Kwas wanilino-migdałowy - mocz/DZM na diagnostykę 15 90,00 zł
Gastryna 9 120,00 zł
Renina (pon.-śr.) 7-30 120,00 zł
AMH - hormon anty-Mullerowski 6-20 175,00 zł
Serotonina 15 160,00 zł

Cennik badań - markery

MARKERY

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
PSA Do 3 35,00 zł
PSA wolne Do 3 45,00 zł
PSA T+f-PSA (wolne PSA) Do 3 80,00 zł
AFP Do 3 35,00 zł
CA 125 Do 3 43,00 zł
CA 15-3 Do 3 43,00 zł
CA 19-9 Do 3 43,00 zł 
CEA Do 3 35,00 zł
CA 72,4 9-11 110,00 zł
SCC 15 130,00 zł
Beta-2-mikroglobulina 3-11 80,00 zł
Osteokalcyna 3-6 68,00 zł
C-telopeptyd (ICTP) 11-15 150,00 zł
C-telopeptyd (ICTP) Serum Cross-Laps 11-15 58,00 zł
S-100 11-15 130,00 zł
CYFRA 21-1 11-15 130,00 zł
HLA B27 11-21 175,00 zł
Chromogranina A 15 130,00 zł
N-MID osteokalcyna Do 3 68,00 zł
Ag BRCA - mutacja 5 genów (pon.-śr.) 14-19 400,00 zł
ROMA (Ca 125 + HE4 + ROMA) 9 160,00 zł
HE4 9 105,00 zł
TPS 4-6 75,00 zł
NSE 11-15 120,00 zł

Cennik badań - badanie kału

BADANIE KAŁU

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Kał - badanie ogólne D-6 N-3 20,00 zł
Kał - pasożyty D-6 N-3 21,00 zł
Kał - krew utajona Do 3 25,00 zł
Kał - test Elisa na lamblie D-8 N-3 30,00 zł
Kał - badanie bakteriologiczne (posiew) - jałowy 8 30,00 zł
Antybiogram 4 20,00 zł
Kał - badanie na grzyby - jałowy 11 30,00 zł
Mykogram Do 3 35,00 zł
Kał - rotawirusy i adenowirusy 6 50,00 zł
Kał na nosicielstwo (3 próbki) 11 150,00 zł
Wymaz w kierunku owsików (wymazówka) Do 4 21,00 zł
Alfa antytrypsyna Do 3 95,00 zł
Kał - resztki pokarmowe 6 28,00 zł
Posiew kału - Salmonella/Shigella Do 8 40,00 zł
Kalprotektyna   135,00 zł
Antygen Helicobacter Pylorii   58,00 zł

Cennik badań - serologia

SEROLOGIA

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Grupa krwi i Rh (PTA) 4 45,00 zł
Odczyn Coombsa (PTA) 4 30,00 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 3 22,00 zł

Cennik badań - białka specyficzne

BIAŁKA SPECYFICZNE

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
IgA Do 4 28,00 zł
IgG Do 4 28,00 zł
IgM Do 4 28,00 zł
IgE całkowite Do 4 38,00 zł
WR 3 18,00 zł
WR – test potwierdzenia met. VDRL, odczyn FTA FTA-ABS IgG, TPHA jakoś. 8 65,00 zł
C1 inhibitor - aktywność 15 160,00 zł
C1 inhibitor - stężenie 15 160,00 zł
Panel alergologiczny (20 alergenów) 9-12 180,00 zł
Profil alergologiczny (10 alergenów) 5-9 98,00 zł
Mieszanki alergologiczne 4-9 50,00 zł
Alfa-1-antytrypsyna 8-16 100,00 zł
Łańcuchy lekkie kappa 11-15 160,00 zł
Łańcuchy lekkie lambda 11 160,00 zł
Odczyn Walerego-Rosego Do 4 20,00 zł
C4 8 58,00 zł
Mioglobina 5-16 80,00 zł
C3 6-8 58,00 zł
IgE specyficzne - pojedyncze alergeny (wszystkie) Do 4 po 40,00 zł

Cennik badań - poziomy leków

POZIOMY LEKÓW

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Kwas walproinowy 3-6 40,00 zł
Karbamazepina 3-4 36,00 zł
Benzodiazepina (mocz) Do 3 52,00 zł
Fenytoina 3-8 37,00 zł
Morfina (mocz) 3-4 37,00 zł
Kokaina (mocz) Do 4 37,00 zł
Marihuana (mocz) Do 4 37,00 zł
Amfetamina (mocz) Do 4 37,00 zł
Mały panel narkotyków (mocz): amfetamina, kokaina, morfina, marihuana (THC) Do 3 60,00 zł
Duży panel narkotyków (mocz): benzodiazepiny, amfetamina, kokaina, morfina, marihuana (THC) Do 3 72,00 zł
Barbiturany (mocz) Do 3 38,00 zł
Dioksyna 3-8 35,00 zł
Insulina 3 35,00 zł
Cyklosporyna A D-11 100,00 zł

Cennik badań - toksykologia

TOKSYKOLOGIA

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Poziom ołowiu 11-17 100,00 zł
Poziom selenu 10 165,00 zł
Poziom cynku 16 90,00 zł
Poziom miedzi 11-15 55,00 zł
Poziom rtęci 18 160,00 zł
Poziom chromu 10 100,00 zł
Poziom manganu 17 100,00 zł
Poziom fenolu 6 120,00 zł

Cennik badań - diagnostyka infekcji

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Hbs – antygen Do 4 25,00 zł
P/c anty Hbs Do 3 38,00 zł
P/c anty Hbc IgM 5-11 42,00 zł
P/c anty Hbc – total 3-11 50,00 zł
Helicobacter pylori IgG (ilościowo) Do 6 38,00 zł
Helicobacter pylori – antygen w kale 3-8 58,00 zł
Helicobacter pylori IgA (miano) 3-6 44,00 zł
Helicobacter pylori IgM (miano) 4-6 44,00 zł
Toksoplazmoza IgG (ilościowo) Do 3 28,00 zł
Toksoplazmoza IgM (jakościowo) Do 3 28,00 zł
Toksoplazmoza IgA (jakościowo) 8 30,00 zł
Toksoplazmoza – awidność 7-9 82,00 zł
Świnka IgM (miano) 6-9 110,00 zł
Świnka IgG (miano)  6-9 95,00zł
Parvowirus IgM (jakościowo) 16 85,00 zł
Parvowirus IgG (jakościowo) 16 55,00 zł
P/c anty-HCV (met. przesiewowa) Do 3 42,00 zł
Różyczka IgG (ilościowo) Do 4 32,00 zł
Różyczka IgM (jakościowo) Do 4 32,00 zł
CMV IgM (cytomegalowirus) (sur) 7-8 42,00 zł
CMV IgG (cytomegalowirus) (sur) 7-8 44,00 zł
CMV IgG awidność (cytomegalowirus) 8-15 120,00 zł
Toxocaroza IgG 8-11 42,00 zł
HIV combo 3 40,00 zł
Krztusiec IgG (ilościowo) 8-14 35,00 zł
Krztusiec IgM (ilościowo) 4-10 35,00 zł
Krztusiec IgA (ilościowo) 4-5 35,00 zł
Borelioza IgG (ilościowo) 6-11 33,00 zł
Borelioza IgM (ilościowo) 6-11 33,00 zł
Borelioza IgG Western-Blot 11-15 175,00 zł
Borelioza IgM Western-Blot 11-15 175,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG (ilościowo) 4-8 38,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM (ilościowo) 4-8 38,00 zł
Chlamydia Trachomatis IgG 9-13 40,00 zł
Chlamydia Trachomatis IgM 9-13 40,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG (ilościowo) 6-11 40,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM (ilościowo) 6-11 45,00 zł
Brucelloza IgG (test ilościowy) Do 3 60,00 zł
Brucelloza IgM (test ilościowy) Do 3 72,00 zł
EBV IgM ocena miana 11-15 58,00 zł
EBV IgG ocena miana 11-15 52,00 zł
Glista ludzka 9 55,00 zł
P/p włośnicy 15 145,00 zł
P/p bąblowcowi 21 120,00 zł
Listerioza IgG ocena miana 11 70,00 zł
Listerioza IgM ocena miana 11 70,00 zł
HIV western bloot 11-16 300,00 zł
P/c HAV total Do 6 65,00 zł
HBe antygen 4-11 55,00 zł
CANDIDA antygen krążący 11 220,00 zł
P/p HAV IgM Do 3 58,00 zł
Adenowirusy IgG (jakościowo) 9 50,00 zł
Adenowirusy IgM (jakościowo) 9 50,00 zł
Mononukleoza (Odczyn Paula-Bumela) – monotest 2 38,00 zł
Lamblie poziom przeciwciał IgM/IgG   140,00 zł
Mononukleoza (odczyn Paula - Bumela)   38,00 zł
Odra IgG (jakościowo) 11-15 80,00 zł
Odra IgM (jakościowo) 11-15 80,00 zł
Herpes Simplex IgG – ocena miana 11-15 73,00 zł
Kleszczowe zapalenie mózgu IgG, IgM (jakościowo) 15 73,00 zł
Tasiemczyca 8 70,00 zł
Hbe – p/ciała 4-11 50,00 zł

Cennik badań - choroby autoimmunologiczne

CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
P/ciała p/jądrowe ANA 1 (przesiew)  8-11 46,00 zł
P/ciała p/jądrowe, p/jąderkowe, p/cytoplazmatyczne ANA 2 (profil) Do 15 120,00 zł
P/ciała p/jąderkowe ANA 3 (immunoblot) Do 15  125,00 zł
P/ciała p/jąderkowe ANA 3 + DFS70 (immunoblot) Do 15  125,00 zł
P/ciała ANCA (pANCA i cANCA) 15-22 78,00 zł
Antykoagulant toczniowy 8-16 120,00 zł
P/ciała przeciw mięśniom gładkim ASMA-AU21 15-22 90,00 zł
Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA, anty-LKM) AU10 15-21 160,00 zł
P/ciała p/cz. Castle'a i komórkom okładzinowym żołądka – AU27  15-22 130,00 zł
P/ciała p/komórkom okładzinowym żołądka – APCA-AU27  15-22 135,00 zł
Panel neurologiczny – AU28 29 480,00 zł
P/ciała przeciw m. serca AHA 15-22 75,00 zł
P/ciała p/jądrowe anty-Jo-1-AU30 8 135,00 zł
P/ciała a-CCP IgG (cytrulinowe) Do 4 120,00 zł
P/ciała p/dsDNA 15-29 58,00 zł
P/ciała p/korze nadnerczy 22 115,00 zł
P/ciała p/endomysium IgA EmA 15-22 95,00 zł
P/ciała p/endomysium IgG EmA 15-22 95,00 zł
P/ciała AMA – typ 2 AU 8 29 85,00 zł
P/ciała p/transglutaminazie sur. (IgG/IgA) 8-22 120,00 zł
P/ciała antyfosfolipidowe (p/ciała p/kardiolipinowe IgG) 16 68,00 zł 
Apolipoproteina A lub B 16 95,00 zł
P/ciała gliadynowe IgA 15 90,00 zł 
P/ciała gliadynowe IgG 15 90,00 zł
P/ciała ASCA 22-29  95,00 zł

Cennik badań - bakteriologia

BAKTERIOLOGIA

Badanie

Czas oczekiwania

(dni robocze)

Cena
Antybiogram Do 3 20,00 zł
Mykogram Do 3  35,00 zł
Wymaz jałowy z nosa, gardła, oka i inne (badanie bakteriologiczne) 6 30,00 zł
Wymaz jałowy z nosa, gardła, oka i inne (badanie na grzyby) 11  30,00 zł
Wymaz w kierunku MRSA 6 35,00 zł
Wymaz w kierunku MRSA i MSSA 6 50,00 zł
Plwocina na posiew (jałowy) - bad. bakteriologiczne 30,00 zł
Mocz na posiew (jałowy) - bad. bakteriologiczne 30,00 zł
Kał - badanie bakteriologiczne (posiew) - jałowy 30,00 zł
Posiew kału Salmonella/Shigella 8 45,00 zł
Posiew kału Salmonella/Shigella serotypowanie 90,00 zł
Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 11 50,00 zł
Mocz - posiew na grzyby (jałowy) 11  30,00 zł
Wymaz z pochwy lub odbytnicy - GBS (wymazówka) 6 30,00 zł
Wymaz z pochwy i odbytnicy - GBS (wymazówka) 45,00 zł
Plwocina - posiew na grzyby (jałowy) 11  30,00 zł
Kał - badanie bak. (grzyby) - jałowy 11  30,00 zł
Sporal A 15,00 zł
Sporal S 15,00 zł
Clostridium Difficile - kał 11  68,00 zł
Biocenoza pochwy (wymazówka) 30,00 zł
HPV (14 typów) 14 195,00 zł

Cennik badań - Alergologia

ALERGOLOGIA

Nazwa parametru Cena
IgE sp.E200 odchody kanarka (ICD-9;L91 88,00 zł
IgE sp. T27 lipa drobnolistna ( ICD-9:L91) 77,00 zł
IgE sp. E204 – albumina surowicy bydlęcej (BSA0(ICD-9:L91 77,00 zł
IgE sp. mleko UHT ( gotowane mleko) 77,00 zł
IgE sp.alfa-amylaza 9ICD-9;L91) 77,00 zł
IgE sp. F106 hydrolizat serwatki (ICD-9:L91) 77,00 zł
IgE sp. F360 – jogurt (ICD-9:L91 30,00 zł
IgE sp. F205 śledź 30,00 zł
IgE sp. F24 krewetka 30,00 zł
IgE sp. F237 morela 30,00 zł
IgE sp.f20 migdały 30,00 zł
IgE sp. drożdże piekarskie 77,00 zł
IgE sp. malina 77,00 zł
IgE sp. cytryna 77,00 zł
IgE sp. jad trzmiela 99,00 zł
IgE sp.sulfamethoxazol 88,00 zł
IgE sp. metamizol 88,00 zł
IgE sp. jedwab 30,00 zł
IgE sp. formaldehyd 88,00 zł
IgE sp. doksycyklina 88,00 zł
IgE sp. pyrazolon 88,00 zł
IgE sp.paracetamol 88,00 zł
IgE sp.erytromycyna 88,00 zł
IgE sp. mandarynka 88,00 zł
IgE sp. brzoskwinia 88,00 zł
IgE sp. penicylina 110,00 zł
IgE sp. cynamon 99,00 zł
IgE sp. sosna zwyczajna 99,00 zł
IgE sp. laktoza 99,00 zł
IgE sp.dąb 99,00 zł
IgE sp. pistacja 99,00 zł
IgE sp.ibuprofen 99,00 zł

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo

 

Proteo logo