Poradnik
Wybierz kategorię artykułów
aktualnosci aktualnosci
Aktualności
email email
Poradnik pacjenta
sms sms
Leksykon zdrowia
rejestracja rejestracja
Media o nas

Najświeższe informacje z życia przychodni - przejdź do kategorii

Praktyczne informacje: Jak przygotować się do badania? Na czym ono polega? To i wiele więcej - przejdź do kategorii

Artykuły naukowe, wypowiedzi ekspertów - przejdź do kategorii

Artykuły i informacje prasowe - przejdź do kategorii

Teleporady lekarzy POZ MEDYCEUSZ

Dotyczy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym lekarza pediatry poradni POZ 

 

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w Centrach Medycznych Medyceusz wprowadzamy poniższe zasady udzielania teleporad dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej   

 

I. Każdy pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego/elektronicznego z przychodnią.

 • Teleporada nie  jest  jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
 • Każde świadczenie zdrowotne, udzielane  tak w  bezpośrednim kontakcie z pacjentem jak i na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu  z właściwym personelem medycznym w każdym czasie.
 • Teleporady udzielane są przez lekarzy poz oraz przez pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.

II. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

 

1. W przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
 • o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dn. 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dn. 15.07. 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401)
 • związanych z wydaniem zaświadczenia,

2. Podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dn. 27.10 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

3. W związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

4. W związku z podejrzeniem choroby nowotworowej

5. Dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

III. Pacjenci POZ proszeni są  o kontakt telefoniczny lub e-mail z rejestracją celem umówienia terminu porady :

 

 

CMM-Bazarowa

(42) 613-69-01 (dorośli)

(42) 613-69-02 (dzieci)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CMM-Sporna (42) 656-76-57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CMM-Limanowskiego (42) 613-69-47 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CMM-Syrenki (42) 658-47-63 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CMM-Herlinga-Grudzińskiego (42) 613-69-55 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin teleporady

 

Można umówić też , w rejestracji POZ, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. 

 1. Pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) podczas rejestracji ma możliwość zgłoszenia potrzeby zdrowotnej, a rolą rejestratorki medycznej jest  :
  1. rozpoznać potrzebę zdrowotną,
  2. zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
  3. wpisać świadczenie do terminarza przyjęć właściwego członka zespołu POZ,
  4. poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada.
 2. Termin teleporady ustalany jest wspólnie z pacjentem – w dniach i godzinach pracy POZ. W przypadkach uzasadnionych medycznie teleporada udzielana jest niezwłocznie.
 3. Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do poz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo w terminie późniejszym  ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

IV. Realizacja teleporady.

 

 1. W celu zrealizowania teleporady w wyznaczonym dniu i ustalonym przedziale czasowym osoba udzielająca teleporady dzwoni do pacjenta i udziela , po weryfikacji tożsamości pacjenta , porady przez telefon . Kontakt z pacjentem następuje na podany przez pacjenta numer telefonu .

W przypadku braku możliwości kontaktu z pacjentem pod podanym przez pacjenta numerem telefonu osoba udzielająca teleporady  podejmuje co najmniej trzykrotne połączenie, w odstępie nie krótszym niż 5 minut . Po nieudanej próbie połączenia, również na numer telefonu wpisany do systemu informatycznego poradni , porada jest anulowana.

 1. Każdorazowo teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 2. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu pacjenta (na podstawie wywiadu i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta i ustala z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym szczegóły w/w wizyty. Pacjent ma prawo  do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 3. Podczas teleporady pacjent ma możliwość uzyskania e-recepty, e-skierowania , e-zlecenia na wyroby medyczne ,e-ZLA (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe .

Lekarz podaje pacjentowi telefonicznie kod do realizacji e-recepty, e-zlecenia na wyroby medyczne odpowiednio w dowolnej aptece ,  punkcie zaopatrzenia ortopedycznego .Wraz z kodem dostępu w aptece ,  punkcie zaopatrzenia ortopedycznego należy podać numer PESEL pacjenta. W przypadku e-skierowań lekarz podaje pacjentowi kod skierowania lub pacjent może odebrać w rejestracji poz wydruk papierowy skierowania. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować  osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem  podając  4-cyfrowy kod i PESEL.

Lekarz informuje pacjenta podczas teleporady o sposobie odbioru skierowania i realizacji zlecenia na badania dodatkowe: laboratoryjne, obrazowe .

Internetowe Konto Pacjenta

 

To bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu.

Instrukcja założenia Internetowego Konta Pacjenta jest dostępna na stronie internetowej : pacjent.gov.pl

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta ( IKP), pacjent ma  dostęp do  swojej dokumentacji medycznej w tym do:

 1. e-recepty i e-skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 2. informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 3. wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 4. informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

Na Internetowym Koncie Pacjenta znajduje się też informacja o wyniku testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz informacja o objęciu kwarantanną lub izolacją domową. Przez IKP pacjent może się również zapisać na szczepienie przeciwko Covid -19.

Co trzeba zrobić, aby wykonać badania diagnostyczne zlecone przez lekarza?

 

Pacjenci ze skierowaniem na badania laboratoryjne, USG, RTG:

- proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wykonania badania  USG

LINK

- Badania RTG wykonywane są w godzinach pracy pracowni RTG bez wcześniejszych zapisów.

LINK

- Pobrania materiału do badań laboratoryjnych realizowane są na bieżąco od poniedziałku do piątku  w godzinach 6.30-10.00 w CMM-Bazarowa , a w pozostałych poradniach w godz. 8.00-9.00 .

 

Czytaj więcej:

Koronawirus - Zalecenia jak się chronić

Jak prawidłowo używać rękawiczek i masek

Zachęcamy do założenia Internetowego Konta Pacjenta 

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo  

 

Proteo logo