Współpracujemy z portalem:

 

W celu umówienia płatej wizyty u lekarza specjalisty:

 

Znany lekarz - specjaliści 

 

W celu umówienia płatnego badania w ramach diagnostyki obrazowej lub gastroskopii i kolonoskopii:

 

Znany lekarz - badania

  

E-rejestracja - badania w ramach refundaji NFZ

Link do portalu e-rejestracja.

1. eRejestracja

System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u wybranego lekarza dla wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto. Portal posiada standardowy szablon wczytywany domyślnie podczas wejścia na stronę, istnieje również szablon o wysokim kontraście oraz powiększonej czcionce, stworzony dla osób posiadających osłabiony wzrok. Zmiana pomiędzy stylami strony możliwa jest po naciśnięciu ikony oka znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Napisy, widoczne po włączeniu alternatywnego wyglądu, pozwalają na zmianę rozmiaru czcionki.

 

2. Utworzenie konta

Dokonanie rezerwacji terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik posiada aktywne konto w systemie. Aby utworzyć konto należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto” znajdujący się na pasku menu. Na portalu istnieją trzy możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną, poprzez konto ePUAP oraz podpis cyfrowy. Niektóre opcje mogą zostać wyłączone przez administratora. Konto tradycyjne utworzone jest w sposób znany na wielu portalach, wymagane jest jednak, by formularz wypełnić danymi zgodnymi z prawdą (dane będą weryfikowane w późniejszym etapie). Jest to niezbędny wymóg do uniknięcia przeszkód w dalszym użytkowaniu portalu. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, reszta nie jest obowiązkowa. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku „Utwórz konto” znajdującego się pod formularzem. System w tym momencie zweryfikuje poprawność danych i jeśli zostały wprowadzone niezgodnie z wymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, a użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowościach poprzez odpowiednie komunikaty. Aby je odczytać, należy najechać kursorem myszy na pole z czerwoną ramką. Po poprawieniu błędów ponownie nacisnąć przycisk „Utwórz konto”.

 

3. Logowanie do systemu

Logowanie dostępne jest dla użytkownika posiadającego aktywne konto w systemie eRejestracja. Kliknięcie przycisku „Zaloguj się” zamieszczonego w głównym menu przeniesie na stronę logowania. Po wykonaniu logowania użytkownik zostanie zalogowany i przeniesiony na stronę główną portalu.

 

4. Rezerwacja wolnego terminu

Zarezerwowanie terminu dostępne jest po naciśnięciu przycisku „Wolne terminy”, znajdującego się w głównym menu aplikacji. Zarezerwowanie terminu ułatwione jest poprzez określenie parametrów wyszukiwania. Pozwalają zawężać wyszukiwane wizyty do tych, które interesują użytkownika. Parametry dostępne są z poziomu podmenu, przełączać można się między nimi manualnie bądź używając przycisków strzałek. Użytkownik posiada możliwość wybrania świadczeniodawcy, specjalności, świadczenia, osoby personelu, daty wizyty oraz jej typu. Przywrócenie domyślnych ustawień wyszukiwania wywołuje przycisk „Wyczyść filtr”. Wizyty zgodne z ustawionymi parametrami zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj”. Rezerwacja terminu odbywa się poprzez użycie przycisku „Rezerwuj”, a następnie potwierdzenie dokonania rezerwacji przyciskiem „Wyślij”. Należy pamiętać, że rezerwowanie wizyt jest możliwe wyłącznie dla zalogowanego użytkownika.

 

5. Moje konto

Po zalogowaniu w głównym menu aplikacji znajduje się przycisk „Moje konto”. Zakładka umożliwia zarządzanie kontem oraz rezerwacjami.

5.1. Zmień dane

W celu zmiany danych użytkownika, należy w zakładce „Moje konto” wybrać opcję „Zmień dane”. Użytkownik posiada możliwość zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko do odczytu i nie mogą zostać edytowane. Jeśli istnieje konieczność zmiany któregoś z nieaktywnych pól, należy powiadomić świadczeniodawcę.

5.2. Zmień hasło

Zmiana hasła użytkownika dostępna jest z menu „Moje konto” po wybraniu opcji „Zmień hasło”. Po otworzeniu strony należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk „Zmień dane”. Na adres e-mail użytkownika przyjdzie email z kodem aktywującym zmianę hasła.

5.3. Moje rezerwacje

Aby zobaczyć zarezerwowane przez użytkownika terminy, należy otworzyć „Moje rezerwacje” z menu „Moje konto”. Istnieje możliwość wybrania parametrów wyszukiwania wizyt poprzez wykorzystanie rozwijanych list. Po ustaleniu opcji wyszukiwania wizyt w celu ich wyświetlenia należy nacisnąć przycisk „Wyszukaj”.

 

6. Subkonta

Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców. Subkonto jest kontem stworzonym dla podopiecznego przez opiekuna. Istnieje możliwość dodawania, zarządzania oraz usuwania subkont poprzez menu "Moje konto". Zarządzanie subkontem odbywa się z poziomu konta opiekuna.

 

7. Zamawianie recept

Funkcjonalność dostępna tylko dla wybranych świadczeniodawców. Użytkownik portalu eRejestracja posiada możliwość zamówienia wizyty receptowej na leki, które zostały mu dawniej przepisane (leki stałe) i zarejestrowane w systemie mMedica. Zarezerwowanie wizyty receptowej możliwe jest po naciśnięciu na „Zamów receptę” w menu „Moje konto”. Z wyświetlonych list należy wybrać odpowiedniego świadczeniodawcę, specjalność oraz personel, a następnie użyć przycisku „Wyszukaj” w celu załadowania dostępnych leków. Lekarstwa, które mają zostać wypisane na recepcie, należy dodać do tabeli poprzez kliknięcie na ich nazwę, a następnie zatwierdzić wybór naciskając „Zatwierdź leki”. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia wizyty receptowej.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak skontaktować się z administratorem?

Adres administratora znajduje się w stopce u dołu strony.

 

2. Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem.

Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone czerwonym obramowaniem.

 

3. W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości.

Należy w takiej sytuacji skontaktować się z administratorem systemu w celu dodania miejscowości.

 

4. Brak wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta.

Jeśli wiadomość e-mail nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy skontaktować się z administratorem.

 

5. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik jest zablokowany”.

Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych (z błędnymi danymi) logowań, w związku z czym konto zostało zablokowane. W celu odblokowanie konta należy skontaktować się z administratorem.

 

6. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik nie istnieje”.

Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się z administratorem.

 

7. Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Logowanie z numeru IP jest zablokowane. Prosimy o kontakt z administratorem.".

Ze względów bezpieczeństwa logowanie zadresu IP użytkownika zostało zablokowane. Należy skontaktować się zadministratorem.

 

8. Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: „W zadanym okresie istnieje już rezerwacja”.

Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.

Regulamin elektronicznej rejestracji pacjenta „e-rejestracji”

 

Regulamin elektronicznej rejestarcji pacjenta "e-rejestracja"

 

Centra Medyczne Medyceusz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Dąbrowa 6a

 

 &1

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Serwisu „E- Rejestracja” przez Użytkowników/Pacjentów korzystających z usług w placówkach.

 

& 2

DEFINICJE

 1. Administrator serwisu „E - Rejestracja” – podmiot prowadzący serwis internetowy pod nazwą Rejestracja Elektroniczna dla Pacjentów, którym jest Centra Medyczne Medyceusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Dąbrowa 6a.
 2. Serwis/ Usługa – Portal Elektronicznej „E- Rejestracji” dostępny pod adresem internetowym https://rejestracjamedyceusz.pl/Portal/ umożliwiający Pacjentom komunikację
  z Przychodniami należącymi do grupy podmiotów Centra Medyczne Medyceusz.
 3. Regulamin – niniejszy dokument normujący obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora, jako podmiotu zarządzającego serwisem oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 4. Użytkownik – Pacjent, który korzysta z usług medycznych Centra Medyczne Medyceusz, uprawniony do korzystania z usługi Rejestracji Elektronicznej dla Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej https://rejestracjamedyceusz.pl/Portal/.
 5. Skierowanie – dokument wystawiony przez lekarza, uprawniający do skorzystania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych.
 6. Login – dowolny, wybrany przez Pacjenta.
 7. Hasło – ciąg znaków znany tylko Użytkownikowi serwisu, wymagany w procesie uwierzytelniania.
 8. Oświadczenie – dokument mający na celu uaktualnienie danych kontaktowych (telefon, adres zamieszkania, e-mail) znajdujących się w bazie Centra Medyczne Medyceusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Aktywacja konta – czynności wykonywane przez uprawnionego pracownika Centra Medyczne Medyceusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które następują po poprawnym wypełnieniu Oświadczeniu przez Użytkownika.

 

& 3

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU „E-REJESTRACJA”

 1. Aby uzyskać dostęp do Elektronicznej „E-Rejestracji”, w Centra Medyczne Medyceusz Pacjent powinien osobiście do Rejestracji w jednej z placówek Centra Medyczne Medyceusz w celu wypełnienia i podpisania odpowiedniego Oświadczenia.
 2. Do korzystania z usług Elektronicznej Rejestracji upoważnia login oraz hasło dostępu.
 3. Login do konta w bazie Centra Medyczne Medyceusz to wybrany przez użytkownika dowolny ciąg znaków.
 4. Hasło dostępu jest alfanumeryczne i składa się z od 8 do 20 znaków, w tym co najmniej 1 cyfra, co najmniej 1 duża litera i co najmniej 1 mała litera. Wybór i zmiana hasła dostępu są dokonywane przez Pacjenta podczas pierwszego logowania do serwisu.
 5. Hasło dostępu znane jest wyłącznie Pacjentowi i jego zmiana może nastąpić poprzez zalogowanie się na stronę startową Elektronicznej „E-Rejestracji”.
 6. Logowanie do Elektronicznej Rejestracji wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu oraz hasła dostępu przez Pacjenta.
 7. Pięciokrotne błędne wprowadzenie loginu i/lub hasła powoduje zablokowanie dostępu do Elektronicznej Rejestracji na 60 minut, a do właściciela konta, system wysyła sms z informacją o blokadzie.
 8. Po łącznej liczbie nieudanych kolejnych 5 logowań konto zostaje zablokowane i system wysyła sms z informacją o blokadzie do właściciela konta.
 9. Jeśli Pacjent podał swój adres e-mail podczas składania oświadczenia to wówczas będzie miał możliwość samodzielnego zresetowania hasła poprzez wciśnięcie przycisku „RESETUJ HASŁO” znajdującego się na stronie logowania do Elektronicznej „E-Rejestracji”.
 10. System wyśle na podany e-mail przez Pacjenta specjalny link, którego kliknięcie spowoduje uruchomienie procedury zmiany hasła.
 11. Brak podania adresu email na oświadczeniu uniemożliwia samodzielne zresetowania hasła i wówczas Pacjent powinien zgłosić się osobiście do placówki Centra Medyczne Medyceusz w celu otrzymania nowego hasła dostępu.
 12. Zaplanowanie wizyty za pomocą Elektronicznej „E-Rejestracji” dotyczy tylko osoby zalogowanej.
 13. Korzystanie z systemu wiąże się z następującymi możliwościami:
 14. umawianiem i odwoływaniem wizyt przez Pacjenta w dostępnych lokalizacjach podmiotu leczniczego Centra Medyczne Medyceusz;
 15. podglądem listy zaplanowanych przez Pacjenta wizyt
 16. Uprawnienia do rezerwacji usług obwarowane są następującymi ograniczeniami:
 17. Centra Medyczne Medyceusz określa usługi, które mogą być rezerwowane za pośrednictwem strony internetowej;
 18. poprzez Elektroniczną „E-Rejestrację” istnieje możliwość rezerwacji tylko i wyłącznie na jeden termin do wybranych poradni/ rodzajów usług;
 19. Umówienie na kolejną wizytę drogą elektroniczną może nastąpić dopiero po zrealizowaniu zarezerwowanej wizyty lub po rezygnacji z wcześniejszej rejestracji;
 20. nie jest możliwe zarezerwowanie dwóch i/lub więcej wizyt w danej poradni;
 21. poprzez Elektroniczną „E-Rejestrację” istnieje możliwość rezerwacji do lekarza POZ jedynie do tej lokalizacji Centra Medyczne Medyceusz, w której aktualnie znajduje się dokumentacja medyczna rejestrującego się Pacjenta tzn. korzystanie z porad w dotychczasowym miejscu udzielania świadczeń;
 22. poprzez Elektroniczną „E-Rejestrację” istnieje możliwość rezerwacji terminu wizyty do lekarza w poradni specjalistycznej oraz wyznaczenia terminu badań komercyjnych Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego:
 23. Pacjent umówiony na wizytę bez skierowania, proszony jest o zgłoszenie się do Rejestracji Centra Medyczne Medyceusz min. 10 minut przed wizytą, celem potwierdzenia poprawności skierowania umożliwiającego faktyczne odbycie wizyty.
 24. Pacjent chcąc dokonać rezerwacji na wizytę ze skierowaniem zobligowany jest do: - dostarczenia skierowania do rejestracji Centra Medyczne Medyceusz w czasie nie dłuższym niż 14 dni od momentu dokonania rezerwacji, w przypadku, gdy czas oczekiwania na wizytę przekracza 14 dni.
 25. W przypadku, gdy czas oczekiwania na wizytę nie przekracza 14 dni - należy dostarczyć skierowanie w dzień zaplanowanej wizyty.
 26. W przypadku kontynuacji leczenia na to samo schorzenie ważne jest ostatnio dostarczone skierowanie.
 27. Trzykrotne niezgłoszenie się na umówione świadczenie medyczne i nieodwołanie go wiąże się z utratą dostępu do systemu rezerwacji na 90 dni.
 28. Po tym czasie odzyskanie dostępu do Elektronicznej „E-Rejestracji” możliwe będzie po osobistym stawieniu się w Rejestracji w wybranej placówce Centra Medyczne Medyceusz.

 

& 4

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH W SERWISIE „E-REJESTRACJA”

 

 1. Administratorem i odbiorcą danych osobowych pacjentów korzystających z serwisu „E-Rejestracja” jest Centra Medyczne Medyceusz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000208027, adres: Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. ul. Bazarowa 9, Łódź 91-053.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji dla uzyskania świadczenia medycznego w placówkach Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź 91-053.
 3. Udostępnione dane osobowe w serwisie E-Rejestracja będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, z wyłączeniem obszarów objętych prawnym wymogiem w zakresie sporządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji zgodnie;

3.1. Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

3.2. Dz.U. 2015 poz. 2069 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

3.3 Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 1. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, w zakresie którym nie jest to uregulowane przepisami prawa, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)
 3. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy w Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. za pośrednictwem telefonu numer 42 613 69 00 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

& 5

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić Elektronicznej „E-Rejestracji” jak najwyższą jakość dla użytkownika.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu Elektronicznej „E-Rejestracji” wynikające z przyczyn niezależnych od niego, wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

 

& 6

INFORMACJE TECHNICZNE

 1. Aby Elektroniczna „E-Rejestracja” działała prawidłowo na komputerze Użytkownika, powinna być zainstalowana przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji.
 2. Za prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
 3. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu Elektronicznej „E-Rejestracji”.
 4. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
 5. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie.
 6. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Elektronicznej „E-Rejestracji lub w innym wskazanym terminie.

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo  

 

Proteo logo