Szczepienia przeciw COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19: krok po kroku

 

Od połowy stycznia w Polsce rozpoczną się powszechne i bezpłatne szczepienia przeciw COVID 19.

CM Medyceusz przyłączyły się do Narodowego Programu Szczepień, będziemy je wykonywać w przychodni przy ul. Limanowskiego 47. Zaszczepimy wszystkich chętnych, niezależnie od tego czy są pacjentami CM Medyceusz, czy nie. Żeby zostać zaszczepionym wystarczy mieć e-skierowanie, następnie - w procedurze rejestracji - wybrać naszą placówkę, zgłosić się we wskazanym dniu na miejsce, wypełnić ankietę o stanie zdrowia i przejść badania kwalifikacyjne. Przedstawiamy poradnik dotyczący szczepień w CM Medyceusz.

Uwaga! Przypominamy, że osoby zaszczepione  przeciwko Covid- 19  obowiązane są przestrzegać  wszystkich zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19 oraz  stosować  środki ochronne zgodnie z zasadą DDM ( D- Dezynfekcja , D-dystans ,M-maseczki )  .

Link do strony Ministerstwa Zdrowia. Polecamy - Jest tam wiele istotnych i aktualizowanych informacji https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY SZCZEPIENIEM PRZECIW COVID-19 – prosimy o kontakt

 

Rejestracji można dokonać kontaktując się z poradnią POZ każdej z 5 przychodni CM Medyceusz i Kormed:

 • telefoniczne
 • poprzez SMS
 • mailowo

Prosimy podać następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Wiek
 • Numer telefonu

 

Kontakt:

Telefonicznie

Infolinia: 797-009-101

Od poniedziałku do piątku. W godzinach: 8:00 - 16:00.

 

CM Medyceusz - Bazarowa 9 - Bałuty

Infolinia: 42 613-69-01

czynne w godzinach 8.00-21.00
od poniedziałku do piątku

 

CM Medyceusz - Limanowskiego 47 - Stare Bałuty

Infolinia: 42 613-69-47

czynne w godzinach 8-20
od poniedziałku do piątku

 

CM Medyceusz - Herlinga-Grudzińskiego 61 - Radogoszcz

Infolinia: 42 613-69-55

czynny w godzinach 8-18
od poniedziałku do piątku

 

CM Medyceusz - Sporna 83 - Bałuty - Doły

Infolinia: 42-656-76-57
508-265-574

czynny w godzinach 8-20
od poniedziałku do piątku

 

CM Medyceusz - Syrenki 27 - Radogoszcz

Infolinia: 42 658-47-63

czynny w godzinach 8-18
od poniedziałku do piątku

 

CM Medyceusz – partner KORMED

Infolinia: 42 717-51-97

czynny w godzinach 10-18
od poniedziałku do piątku

Poprzez SMS

Wysyłając wiadomość o treści:

"szczepienie COVID i podając Imię, Nazwisko, Wiek pacjenta"

Na numer: 797-009-101

Mailowo

Wysyłając wiadomość o treści:

"szczepienie COVID i podając Imię, Nazwisko, Wiek pacjenta"

Na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do monitorowania naszej strony internetowej i naszego profilu facebook.

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo informacje na temat dostępności szczepień, a także jak się na nie zgłosić.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Kiedy można zostać zaszczepionym

Zgodnie z założeniem Narodowego Programu Szczepień do końca 2021 roku. Szczepienia odbywać się będą jednak etapami, tak aby ze szczepionek skorzystali najpierw narażeni na kontakt z wirusem lub najbardziej zagrożeni powikłaniami wynikającymi z zakażenia. Poszczególne etapy będą ogłaszane publicznie.

 

Wg .ROZPORZĄDZENIA  RADY MINISTRÓW  z dnia 14 stycznia 2021 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  oraz ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności :

 

W ramach etapu „0”:

 

1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:

a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub

b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,

2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:

a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub

b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,

3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,

5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,

6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,

7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy”,

 

W ramach etapu „I”:

 

1)  pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,”,

2) osoby urodzone:

a) nie później niż w 1941 r.,

b) w latach 1942–1951,

c) w latach 1952–1961, 

2a) osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów,

3) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,”,

4) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,

5) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, „strażnicy straży gminnej (miejskiej)”.prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze .

Jak umówić się na szczepienie?

Po wystawieniu  e-skierowania można rezerwować konkretny termin wizyty na szczepienie. 

   • Za pośrednictwem bezpłatnej infolinii 989.
   • Poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl).
   • Z pomocą pracownika punktu szczepień, w którym pacjent chce się umówić na wizytę np. CM Medyceusz przy ul. Limanowskiego 47
   • Przez placówkę POZ, np. CM Medyceusz

Do rejestracji wystarczą dane osobowe pacjenta.

Czy można wybierać miejsce szczepień?

Tak, właśnie na tym etapie, podczas umawiania się na szczepienie można wskazać np. Przychodnię CM Medyceusz przy ul. Limanowskiego 47, jako wybrane miejsce szczepienia.

Po udanej  rejestracji pacjent otrzyma SMS z wiadomością o miejscu i terminie szczepienia (dzień i godzina). Będzie umawiany od razu na dwie wizyty, a przed drugą otrzyma przypomnienie SMS. Musimy bowiem pamiętać, że szczepionka podawana jest w dwukrotnie.

Jak wyglądać będzie szczepienie?

Na szczepienie trzeba się zgłosić  punktualnie w wyznaczonym dniu i mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. Obowiązkowo należy mieć założoną maseczkę przykrywającą usta i nos oraz przed wejściem zdezynfekować dłonie.

Wizyta składać się będzie z czterech etapów:

   1. wypełnienie ankiety o stanie zdrowia i pobieranych lekach i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale uwaga: można będzie je wcześniej, przed wizytą „ściągnąć” ze strony CM Medyceusz, lub pobrać w przychodni i przynieść już wypełnione – to znacznie usprawni i przyspieszy cały proces);
   2. wizyta u lekarza kwalifikującego do szczepienia;
   3. szczepienie;
   4. odczekanie 30 minut w poczekalni po szczepieniu;

Wizyta kwalifikująca u lekarza i szczepienie

Po wypełnieniu ankiety pacjent przejdzie kwalifikacyjne badania lekarskie. Jeśli lekarz uzna, że nie ma żadnych przeciwwskazań, pacjent podpisze zgodę na szczepienie i uda się do części pielęgniarskiej, gdzie zostanie podana mu szczepionka. Preferowanym miejscem podania jest mięsień naramienny, zwykle lewy.

Zarówno po pierwszym, jak i po drugim szczepieniu pacjent powinien odczekać 30 minut w poczekalni, by upewnić się, że nie wystąpiła u niego gwałtowna reakcja organizmu (np. wstrząs anafilaktyczny). Nie należy opuszczać poradni przed upływem wyznaczonego czasu oczekiwania.

Jak wygląda ankieta?

Ankieta jest bardzo ważna, bo jest podstawowym obok wizyty lekarskiej kryterium do szczepienia. Pełna jej nazwa: Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19. (pobierz)

Najlepiej wypełnić go spokojnie w domu i przyjść już na miejsce z wypełnionym blankietem oraz z wypełnionym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (pobierz)

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć? Do części z nich zdołaliśmy już przywyknąć w trakcie pandemii, ale pojawiają się nowe, bardziej szczegółowe. Będzie też trzeba podać imię i nazwisko oraz numer PESEL lub numer paszportu. Kwestionariusz podzielono na dwie części:

 

Pytania z części pierwszej:

 

   1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3–5)?
   2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?
   3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?
   4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?
   5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wróciła Pani/wrócił Pan z zagranicy (strefa czerwona)?
   6. Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?
   7. Czy Pani/Pan czuje dzisiaj przeziębienie lub ma biegunkę, lub wymioty)?

 

BARDZO WAŻNE: Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań będzie pozytywna, szczepienie przeciw COVID-19 powinno zostać odroczone. Najlepiej wtedy przełożyć termin szczepienia i skontaktować się ze swoim lekarzem POZ. Na szczepienie należy zgłosić się wtedy, gdy odpowiedzi na powyższe pytania będą negatywne.

 

Pytania z części drugiej:

 

   1. Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory, czy występuje pogorszenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej?
   2. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegoś leku lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?
   3. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?
   4. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje1?
   5. Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS lub inne choroby układu immunologicznego)?
   6. Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odporność (immuno¬supresyjne), np. kortyzon, prednizon lub inny kortykosteroid (deksametazon, Encortolon, Encorton, hydrokortyzon, Medrol, Metypred itp.), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytostatyczne), leki zażywane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie z powodu zapale¬nia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?
   7. Czy choruje Pani/Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia? Czy otrzymuje Pani/Pan leki przeciwkrzepliwe?
   8. (tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży?
   9. (tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią?

Co po szczepieniu?

Po podaniu pierwszej dawki pacjent otrzyma kartę przypominającą, która zawiera datę podania szczepionki i datę drugiego szczepienia. Kartę trzeba zabrać ze sobą na drugie szczepienie.

Po podaniu drugiej dawki szczepionki system wygeneruje kod QR potwierdzający szczepienie.

Jak można otrzymać kod QR?

Poprzez:

   • pobranie elektronicznie na Internetowym Koncie Pacjenta;
   • pobranie elektronicznie w aplikacji mObywatel;
   • otrzymanie wydruku w punkcie szczepień, w którym przeprowadzono szczepienie.

Transport na szczepienia

Infolinia Urzędu Miasta Łodzi ws. szczepień przeciw COVID-19 oraz transportu mieszkańców Łodzi wieku 70+ i osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przyjmuje zgłoszenia pod numerem: 42 272 66 44

 1. Dla kogo?

Transport do punktu szczepień przeciwko CoVID-19 przysługuje mieszkańcom Łodzi, którzy spełniają określone warunki tj.:

 • osobom niepełnosprawnym posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N (z tytułu narządu ruchu lub neurologiczne) lub I grupę inwalidzką z tymi schorzeniami,
 • osobom powyżej 70. roku życia mającym obiektywne, niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Transport realizowany jest wyłącznie na terenie miasta Łodzi.

 1. Jak skorzystać?

PACJENT zamawia transport SAM  dzwoniąc na INFOLINIĘ Urzędu Miasta Łodzi:

 

42 272 66 44

 

INFOLINIA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

 1. Kiedy zamawiać transport?

Do zamówienia transportu niezbędna jest informacja o wyznaczonym terminie i miejscu szczepienia.

Transport należy zamówić  nie wcześniej niż 3 tygodnie przed terminem szczepienia, ale nie później niż 3 dni przed planowanym szczepieniem.

 1. Jakie informacje będą potrzebne do zamówienia transportu?

Pacjent będzie poproszony o podanie następujących informacji:

 • Imię i Nazwisko
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres zamieszkania - skąd jedzie na szczepienie
 • data i miejsce szczepienia
 • adres punktu szczepień

UWAGA!

Warunkiem skorzystania z przewozu jest podpisanie przez pacjenta oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do transportu wymienione punkcie 1. niniejszej informacji. 

Prosimy pamiętać o tym, że spotkanie z lekarzem w dniu szczepienia dotyczy tylko kwalifikacji do szczepienia. Lekarz w trakcie tej wizyty nie będzie analizował innych problemów zdrowotnych pacjenta. Chodzi w tym o to, aby proces szczepień przeszedł jak najsprawniej i dzięki temu objął jak najwięcej osób.

 

O dalszych etapach i procesie realizacji szczepień będziemy informować Państwa na bieżąco

tutaj oraz na naszym profilu facebook

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz szczepienia przeciw COVID-19 z oświadczeniem 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla osób wyrażających gotowość do zaszczepienia przeciw COVID-19

Ulotka COMIRNATY

Ulotka MODERNA

Ulotka AstraZEneca

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo

 

Proteo logo

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.