Poradnik
Wybierz kategorię artykułów
aktualnosci aktualnosci
Aktualności
email email
Poradnik pacjenta
sms sms
Leksykon zdrowia
rejestracja rejestracja
Media o nas

Najświeższe informacje z życia przychodni - przejdź do kategorii

Praktyczne informacje: Jak przygotować się do badania? Na czym ono polega? To i wiele więcej - przejdź do kategorii

Artykuły naukowe, wypowiedzi ekspertów - przejdź do kategorii

Artykuły i informacje prasowe - przejdź do kategorii

POZ w Centrach Medycznych Medyceusz w Łodzi z Certyfikatem Ministra Zdrowia 

Centra Medyczne Medyceusz, jako pierwsza placówka w Łodzi, uzyskały akredytację ministra zdrowia dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Ministerialny certyfikat potwierdza, że Medyceusz sprostał standardom akredytacyjnym określonym przez resort zdrowia, potwierdzającym wysoki poziom i jakość świadczonych tu w ramach POZ usług zdrowotnych.

 

Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, działającym przy Ministerstwie Zdrowia, sprawdzali zgodność funkcjonowania POZ w Medyceuszu z ponad 120 punktowanymi wymogami, określonymi przez resort zdrowia. Medyceusz przygotowywał się do uzyskania certyfikatu przez ponad 2,5 roku i sprostał ponad 90% standardów akredytacyjnych. Uzyskał certyfikat ministra zdrowia, który jest dodatkową gwarancją dla pacjentów, korzystających tu z Podstawowej Opieki Zdrowotnej, że są leczeni w przychodniach, respektujących wysokie standardy medyczne i organizacyjne, dbających o ciągłą poprawę jakości usług. 

Centra Medyczne Medyceusz oferują świadczenia POZ w pięciu placówkach w Łodzi, w których zatrudniają 25 lekarzy, blisko 30 pielęgniarek i położnych. Tylko w pierwszym półroczu 2018 r. w ramach POZ udzielono w Medyceuszu ponad 64 tys. porad lekarskich. Pacjenci POZ mogą być kierowani na badania laboratoryjne lub diagnostyki obrazowej, otrzymać m.in. skierowanie do pielęgniarki lub położnej, do poradni specjalistycznej, szpitala, skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, czy na transport medyczny. Większość z ponad 50 bezpłatnych badań laboratoryjnych (w tym morfologię krwi, OB, badania biochemiczne i immunochemiczne, badania moczu, kału), do których ma prawo pacjent, można wykonać w CM Medyceusz. Podobnie jest z badaniami EKG, USG, RTG – te również można bez problemów zrobić na miejscu, nie szukając innej przychodni.

Centra Medyczne Medyceusz uzyskały Certyfikat Akredytacyjny MZ uczestnicząc w projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Placówki Medyceusza oceniano pod kątem wszechstronności opieki zdrowotnej oferowanej w ramach POZ, respektowania praw pacjenta, bezpieczeństwa opieki (m.in. procedury postępowania w stanach zagrożenia życia, właściwego przechowywania produktów leczniczych, wdrożenie odpowiednich standardów higienicznych, czystości, sanitarnych), sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej. Pod uwagę brano także to, czy Medyceusz odpowiednio określił obowiązki i uprawnienia personelu placówki, czy dba o podnoszenie kwalifikacji lekarzy i pozostałych pracowników, czy procedury funkcjonowania placówki są nastawione na ciągłe podnoszenie jakości usług (np. czy jest program ciągłej oceny i poprawy jakości, czy jest personel odpowiedzialny za realizację tego programu). Sprawdzano organizację jednostek POZ w Medyceuszu, czy placówki działają w odpowiednich pomieszczeniach, czy ich liczba odpowiada liczbie obsługiwanych pacjentów i proponowanych świadczeń, czy pomieszczenia są odpowiednio wyposażone i utrzymywane.

Oprócz akredytacji resortu zdrowia Medyceusz legitymuje się również certyfikatami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, ISO/IEC 27001:2013, które obejmują między innymi także usługi medyczne, świadczone w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Certyfikat

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo

 

Proteo logo