Poradnik
Wybierz kategorię artykułów
aktualnosci aktualnosci
Aktualności
email email
Poradnik pacjenta
sms sms
Leksykon zdrowia
rejestracja rejestracja
Media o nas

Najświeższe informacje z życia przychodni - przejdź do kategorii

Praktyczne informacje: Jak przygotować się do badania? Na czym ono polega? To i wiele więcej - przejdź do kategorii

Artykuły naukowe, wypowiedzi ekspertów - przejdź do kategorii

Artykuły i informacje prasowe - przejdź do kategorii

Rezonans magnetyczny piersi

Badanie piersi jest jednym z najważniejszych, które powinna wykonywać każda kobieta. Najprostszą metodą jest samobadanie, które często pozwala na samodzielne wykrycie zmiany w strukturze piersi. Jest zatem niezwykle przydatne, ale nie umożliwi wykrycia zmian położonych głębiej w tkankach. Najnowocześniejszą metodą obrazowania tkanek piersi jest rezonans magnetyczny piersi (MRI), nazywany także mammografią rezonansu magnetycznego. MR piersi stanowi metodę z wyboru, wykorzystywaną do systematycznej kontroli - jako działanie profilaktyczne, całkowicie obojętne dla zdrowia, co ma szczególne znaczenie u osób młodych.

Czułość rezonansu jest dużo większa w porównaniu do mammografii i jest szacowana jest na ok. 97 proc.; wzrasta do 99 proc., jeśli zostanie podany kontrast. Podanie środka kontrastującego szczególnie dobrze wpływa na uwidocznienie wielkości i jakości unaczynienia zmian wykrytych w piersiach.

Rezonans magnetyczny piersi najczęściej jest procedurą komplementarną dla badań USG piersi i mammografii, choć znacznie nowocześniejszą i tym samym dokładniejszą. Istotne jest umiejętne stosowanie wszystkich technik.

 

Wskazania do badania piersi rezonansem magnetycznym:

 • u kobiet młodych, wynika to z budowy tkanki piersi, która zmienia się z wiekiem i u młodych kobiet jest mniej przenikliwa dla promieniowania RTG oraz ultradźwięków
 • u kobiet z genetyczną predyspozycją do raka piersi (np. nosicielki mutacji BRCA-1 i BRCA-2), u których mimo obniżenia granicy wiekowej rozpoczęcia diagnostyki obrazowej piersi (mammografia od 35. r.ż a badanie USG od 25. r.ż.), wystąpienie raka piersi pomiędzy 20. a 30. rokiem życia nadal pozostaje realnym zagrożeniem
 • u kobiet w ciąży, badanie rezonansem magnetycznym jest w pełni bezpiecznie dla płodu, gdyż nie wykorzystuje promieniowania jonizującego
 • jest to najlepsza metoda do oceny piersi kobiet z zaburzeniami hormonalnymi przy wspomaganym rozrodzie
 • rezonans magnetyczny pozwala na badanie bez ucisku i jednocześnie doskonale przedstawia materiał implantu, dlatego świetnie nadaje się do kontroli piersi u kobiet z implantami piersi. Istnieje możliwość uszkodzenia implantów w trakcie wykonania klasycznej mammografii z powodu dużego nacisku na pierś płytką kompresyjną
 • u kobiet z już rozpoznanym (innymi metodami) rakiem piersi, przed operacją. Pozwala to wykluczyć obecność zmian mnogich, które nie były widoczne w badaniach wcześniejszych
 • ważnym wskazaniem do badania MR piersi jest kontrola po operacyjnym leczeniu raka piersi, zwłaszcza jeżeli przed samą operacją nie wykonano badania MR. Pozwala to na uzyskanie dużej pewności o skutecznie przeprowadzonym leczeniu i ma ogromne znaczenie psychologiczne dla pacjentki
 • brak możliwości ustalenia rozpoznania na podstawie wykonanych uprzednio mammografii i USG
 • screening kobiet z grup wysokiego ryzyka
 • powiększone węzły chłonne pachowe - wykluczenie lub rozpoznanie raka piersi. W przypadku planowanej terapii oszczędzającej BCT obrazowanie węzła wartowniczego
 • u kobiet z wykrytym rakiem piersi wykluczenie wieloogniskowości i zmian w drugiej piersi
 • obwodowe przerzuty raka, z wynikiem hist.-pat. sugerującym ognisko pierwotne w piersi, przy braku uwidocznienia ogniska pierwotnego w mammografii i USG
 • po leczeniu raka piersi - różnicowanie między blizną a wznową miejscową
 • kwalifikacja do leczenia oszczędzającego w celu wykluczenia zmiany wieloogniskowej lub obustronnej, w szczególności w tzw. piersi o gęstym utkaniu gruczołowym, nieczytelnym mammograficznie
 • kwalifikacja do leczenia oszczędzającego w celu oceny wielkości zmiany przy rozbieżnych wynikach mammografii i USG
 • stan po zabiegu operacyjnym, w szczególności po leczeniu oszczędzającym - ocena wznowy
 • stan po mastektomii i następowej rekonstrukcji lub wszczepieniu implantu, z ryzykiem wznowy miejscowej
 • zmiany w sutkach z wszczepionymi endoprotezami (metoda z wyboru,  czułość i swoistość ok. 90%)

 

Przygotowanie do badania:

 

Do badania rezonansem magnetycznym nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wymagane jest tylko przyniesienie pełnej dokumentacji medycznej, najlepiej z wynikami poprzednio wykonanych badań USG piersi oraz mammografii i oznaczonym poziomem kreatyniny (wynik nie starszy niż 14 dni).

 

Najkorzystniejszy okres dla wykonania mammografii w rezonansie magnetycznym:

 • 2-3 tydzień cyklu miesiączkowego
 • 6 miesięcy po biopsji piersi
 • 12 miesięcy po RTG Klatki Piersiowej

Do badania konieczne jest dostarczenie dokumentacji zdjęciowej z badań poprzednich – mammografii, USG, wyników biopsji, kart informacyjnych o przebytych operacjach.

Badanie piersi rezonansem magnetycznym trwa zwykle ok. 45 minut. W trakcie badania piersi pacjentka leży na brzuchu w specjalnie wyprofilowanej cewce. Dzięki temu nie ma ucisku na tkanki, co pozwala na uzyskanie niezniekształconegoobrazu struktury piersi.

 

Ze względu na bardzo wysoką czułość i względnie niską swoistość badania

W MR piersi ważne jest unikanie sytuacji, w których mamy do czynienia z okolicznościami generującymi fałszywe wyniki dodatnie.

Standardem jest badanie pacjentek:

 • Właściwy czas do badania wypada między 5-12 dniem cyklu (przy długich miesiączkach do 14 dni)
 • Zbadane w innej fazie może być niemiarodajne i wymaga powtórzenia.
 • Minimum 6 tygodni po odstawieniu leków hormonalnych
 • 6 miesięcy po biopsji gruboigłowej lub mammotomicznej (nie dotyczy kwalifikacji do BCT, badanie można wykonać po 2 miesiącach)
 • 12 miesięcy po zabiegu operacyjnym i radioterapii (można wykonać badanie 2 miesiące po BCT).
 •  Na badanie pacjentka zgłasza się na czczo
 •  Ze skierowaniem powinna dostarczyć wszystkie posiadane wyniki i zdjęcia (lub CD) badań USG, Mammografii i Rezonansu Magnetycznego.

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo  

 

Proteo logo