„Deklaracja Kierownictwa Centra Medyczne Medyceusz  Spółka z o.o. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności ”

Centra Medyczne Medyceusz  Spółka z o.o.  wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

Centra Medyczne Medyceusz  Spółka z o.o. deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Spółka dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

  1. Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
  2. Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
  3. Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
  4. Objęcie szczególnym nadzorem dokumentacji medycznej sporządzanej w ramach udzielanych świadczeń medycznych niezależnie od formy jej sporządzania.
  5. Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.
W imieniu Zarządu Spółki,

Anna Kusak – Prezes Łódź, 05-03-2018r.  

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo  

 

Proteo logo