Informacja o obowiązku informacyjnym ogólnym w ramach świadczenia usług medycznych.

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679/UE Z 27.04.2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) INFORMUJEMY, IŻ: 

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych w placówkach medycznych należących do Grupy Centra Medyczne Medyceusz przekazanych w związku z udzielaniem świadczeń medycznych jest Centra Medyczne Medyceusz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000208027, adres: Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. ul. Bazarowa 9, Łódź 91-053.

 2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu, informacji o stanie zdrowia, wizerunku w ramach systemu monitoringu wizyjnego oraz głosu nagranego w ramach rejestrowanych rozmów telefonicznych będą osoby zatrudnione w Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. wykonujących świadczenia medyczne jak i ich obsługę organizacyjno – zarządczą w imieniu Spółki.

 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi  Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. zawarła umowę o współpracy w zakresie realizowanej usługi medycznej (świadczenia medycznego oraz jego dokumentowania i rozliczeń) dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu medycznego,

 4. Dane osobowe w postaci wizerunku w ramach systemu monitoringu będą przekazywane zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu dla Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o., usługę ochrony mienia,

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji medycznej.

 7. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń medycznych w placówkach Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń medycznych w placówkach Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 9. Podanie danych osobowych jest bezwzględnie wymagane dla udzielenia świadczenia medycznego. W przypadku nie wyrażenia  zgody  i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.

 10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w systemach informatycznych Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. na rzecz ewentualnej potrzeby potwierdzenia wizyty oraz w celach organizacyjnych i statystycznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami prawa w tym zakresie, w szczególności w zakresie świadczeń finansowych z środków publicznych na ochronę zdrowia i ich rozliczania,

 11. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych  osobowych w Centra Medyczne Medyceusz Spółka z o.o. za pośrednictwem telefonu numer - 42 613 69 00  lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KLAUZULA INFORMACYJNA_ PACJENT

KLAUZULA INFORMACYJNA_ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ PACJENTA

KLAUZULA INFORMACYJNA_ KLIENCI _ KONTRAHENCI

 KLAUZULA INFORMACYJNA_ KORESPONDENCJA

KLAUZULA INFORMACYJNA_ MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA_ UŻYTKOWNICY DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE – FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA_ PRACOWNIK

KLAUZULA INFORMACYJNA_ OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO- PRAWNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA_ BYLI PRACOWNICY

KLAUZULA INFORMACYJNA_ KANDYDACI DO PRACY REKRUTACJA

  

Centra Medyczne Meyceusz Spółka z o.o. – Administrator Danych Osobowych

Łódź, 10-05-2018r.

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo

 

Proteo logo