Rezonans magnetyczny serca

Badania serca z wykorzystaniem MR należą do najdokładniejszych metod obrazowych (złoty standard) w kardiologii. Wszystkie elementy układu sercowo-naczyniowego mogą być obrazowane w badaniu MR: żyły, przedsionki, zastawki przedsionkowo-komorowe, komory serca, tętnice co czyni badanie MR użytecznym w ocenie skomplikowanych i złożonych chorób serca.

Rezonans magnetyczny serca wymaga wolnej, miarowej czynności serca, ponieważ im szybciej bije serce i im więcej ruchów klatki piersiowej tym więcej zakłóceń obrazu.Jest techniką wymagającą więcej czasu (badanie trwa od 30 minut do 90 minut) i służy w kardiologii głównie do diagnostyki patologii obecnych w mięśniu sercowym takich jak: stany zapalne, kardiomiopatie, ocena obszarów niedokrwienia przed ewentualnym zabiegiem, rozpoznanie aktywnego zapalenia mięśnia serca, określenie lokalizacji blizn po procesach zapalnych (takich jak sarkoidoza, wirusowe lub bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego) i niedokrwiennych po przebytych zawałach. Częstym wskazaniem do wykonania badania są zaburzenia rytmu serca.  MR serca może być również użyty do wykonania badania obciążeniowego i oceny ukrwienia mięśnia serca w spoczynku i po obciążeniu przy określaniu czy zwężenie naczynia wieńcowego stwierdzone w koronarografii lub tomografii komputerowej jest istotne lub nie.

Dokładna ocena serca i naczyń (tętnice, żyły) wymaga zastosowania paramagnetycznego kontrastu naczyniowego (gadolin), który przepływa przez żyły, serce i tętnice (MRI angio).  Rezonans magnetyczny serca i naczyń składa się więc zwykle z badania przed i po podaniu kontrastu. Kontrast ten wywołuje znacznie mniej działań ubocznych niż kontrast jodowy wykorzystywany w badaniach TK i angiografii klasycznej tt. wieńcowych. 

Zaletą badania MR to możliwość trójwymiarowego obrazowania anatomii serca i dużych naczyń bez ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.

Badania rezonansu magnetycznego serca możliwe są dzięki wyposażeniu aparatu w najnowocześniejszą opcję kardiologiczną pozwalającą na przeprowadzanie wymienionej poniżej diagnostyki:

 • w chorobie wieńcowej
 • w dysfunkcji, niewydolności mięśnia serca
 • we wrodzonych wadach serca
 • w wadach zastawkowych
 • w guzach serca
 • w kardiomiopatii przerostowej

i innych:

 • ocena tętniaka aorty
 • ocena tetnic płucnych, nadciśnienia płucnego
 • ocena żył płucnych i ich relacji w stosunku do lewego przedsionka

 

 

W chorobie wieńcowej:

 • ocena funkcji mięśnia serca, grubości mięśnia serca i skurczowego przyrostu grubości,
 • ocena żywotności mięśnia serca przed rewaskularyzacją (angioplastyką lub wszczepieniem pomostów aortalno-wieńcowych),
 • ocena uszkodzenia mięśnia serca po przebytym zawale,
 • ocena uszkodzenia mikrokrążenia po przebytym zawale do oszacowania ryzyka powikłań,
 • ocena wydolności rezerwy wieńcowej przez porównanie perfuzji spoczynkowej i po obciążeniu adenozyną.

 

W dysfunkcji, niewydolności mięśnia serca:

 • różnicowanie etiologii (niedokrwiennej, zapalnej, w przebiegu choroby naciekowej, spichrzeniowej) przez ocenę lokalizacji i charakteru zwłóknienia/martwicy w mięśniu serca.

 

We wrodzonych wadach serca:

 • do oceny skuteczności leczenia u pacjentów po operacjach złożonych wad serca,
 • u dzieci ze skomplikowanymi, złożonymi wadami do oceny stosunków anatomicznych przed operacją,
 • do oceny stopnia nasilenia wad przeciekowych (ocena Qp/Qs) oraz lokalizacji przecieku.

 

W wadach zastawkowych:

 • do oceny stopnia nasilenia wady przez pomiar planimetryczny oraz oznaczenia wielkości gradientu przy stenozie i fali zwrotnej przy niedomykalności zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej lub płucnej.

 

W guzach serca:

 • jako badanie uzupełniające echokardiografię w ocenie charakteru tkanki guza, naciekania struktur otaczających guz i zaburzenia funkcji serca.

 

W kardiomiopatii przerostowej:

 • do precyzyjnej oceny regionalnego przerostu oraz regionalnego zwłóknienia/martwicy mięśnia serca.

 

I innych:

 • ocena tętniaka aorty
 • ocena tetnic płucnych, nadciśnienia płucnego
 • ocena żył płucnych i ich relacji w stosunku do lewego przedsionka

Artykuły powiązane

12.06 2018

Dlaczego owoce są zdrowe? Czemu trzeba często myć ręce? Czy zdrowia można się nauczyć? – tego wszystkiego można się było dowiedzieć podczas pikniku rodzinnego „Lekcja Zdrowia”, zorganizowanego w poniedziałek (11.06) przez Centra Medyczne Medyceusz.

Więcej
09.06 2018

Profilaktyka zdrowotna to wszystkie zachowania i działania, które zapobiegają chorobom oraz umożliwiają wczesne ich wykrycie i leczenie. Stan naszego zdrowia w ponad 50 procentach zależy od stylu życia, systematycznego wykonywania badań profilaktycznych, eliminowania lub minimalizowania czynników sprzyjających różnym chorobom. Wiele groźnych chorób we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów, warto więc regularnie poddawać się badaniom.

Więcej
06.06 2018

Grypa jest ostrą i często występującą chorobą pochodzenia wirusowego. Charakteryzuje ją duża zaraźliwość i duże ryzyko powikłań. Na grypę chorujemy często, ale nie powinniśmy jej bagatelizować, nieleczona może być bardzo niebezpieczna. Najczęstsze powikłania grypy to: zapalenie płuc, angina paciorkowcowa, zapalenie ucha środkowego. Rzadko występują: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu i inne powikłania neurologiczne, zapalenie mięśni, zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia.

Więcej

Współpracujemy

Narodowy Fundusz Zdrowia logo Logo-Med logo apteka logo Dental Team logo Proteo logo

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.