Audiometria, tympanometria, fiberoendoskopia

Diagnostyka laryngologiczna:

 

Jesienią 2018 roku Centra Medyczne Medyceusz we współpracy z zespołem specjalistów wywodzących się łódzkich klinik otorynolaryngologicznych rozszerzyły zakres usług. Od teraz, w budynku przy ulicy Bazarowej 9 mają Państwo możliwość konsultacji, diagnostyki i leczenia (w tym operacji w Szpitalu CM Medyceusz) wszelkich chorób otorynolaryngologicznych. W nowych, świetnie wyposażonych pomieszczeniach, specjaliści zbiorą z Państwem wywiad lekarski, zbadają sprzętem najnowszej generacji, a w razie potrzeby skierują na dodatkową diagnostykę i leczenie.

 

Audiometria

 

Badanie wykonujemy na podstawie skierowania od specjalisty.

Bezpłatne badanie w ramach NFZ przysługuje pacjentom Centrów Medycznych Medyceusz oraz pacjentom placówek mających podpisaną umowę z CM Medyceusz. 

 

Czym jest audiometria?

Audiometria jest badaniem narządu słuchu, które polega na sprawdzeniu słyszenia tonów sinusoidalnych w określonym zakresie częstotliwości.

Badanie przeprowadza się w odniesieniu do informacji uzyskanych od pacjenta w czasie wysyłania sygnałów dźwiękowych o zmiennym natężeniu i nasileniu w różnych zakresach częstotliwości.

Pacjent odbiera dźwięki za pomocą słuchawek. Audiometrię stosuje się w badaniach przesiewowych w badaniach medycyny pracy oraz poszerzonej diagnostyce laryngologicznej.

 

Celem badania jest sprawdzenie i obiektywna ocena progu słyszenia dźwięków o różnym natężeniu i częstotliwości dla danego pacjenta.

Prawidłowo przeprowadzone badanie pozwala nam uzyskać informacje, określające rodzaj niedosłuchu lub stopień uszkodzenia słuchu.

Wynik jest podstawą do wprowadzania leczenia i ewentualnego doboru aparatu słuchowego.

 

Najważniejsze informacje o badaniu audiometrycznym

Jak przygotować się do badania?

Do badania audiometrycznego nie trzeba się wcześniej przygotowywać, jednakże lekarz wcześniej może wykonać następujące subiektywne metody oceny słuchu pacjenta:

 • badanie otolaryngologiczne,
 • badanie orientacyjne ostrości słuchu - badanie szeptem,
 • Próba Webera - ocena symetrii słyszenia za pomocą stroika,
 • Próba Schwabacha - porównanie przewodnictwa kostnego u badanego i badającego za pomocą stroika,
 • Próba Rinnego - porównanie słyszalności stroika na drodze powietrznej i kostnej za pomocą stroika.

Jak wygląda badanie audiometryczne:

Aby badanie audiometryczne słuchu było obiektywne, musi być wykonane w odpowiednio wyciszonym pomieszczeniu przez lekarza laryngologa lub wykwalifikowaną pielęgniarkę. W czasie badania pacjent używa słuchawek w celu eliminacji szumów z zewnątrz. Urządzenie posiada funkcję regulacji głośności tonów wraz możliwością zmian częstotliwości słyszanych dźwięków. Do ucha badanego wysyłany jest specjalny ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Gdy Pacjent słyszy dźwięk, informuje badającego u za pomocą naciśnięcia przycisku.

Procedurę badania powtarza się kilkakrotnie tak, aby oznaczenie progu słyszalności dla każdej częstotliwości było obiektywne. Nie należy się obawiać tempa badania, gdyż jest ono zawsze indywidualnie dopasowywane przez badającego do możliwości pacjenta. Po każdorazowym wciśnięciu przycisku przez pacjenta, osoba przeprowadzająca badanie ścisza kolejne dźwięki - umożliwia to ustalenie najcichszego sygnału słyszanego przez pacjenta. Procedura ta wykonywana jest zawsze dla obydwu uszu.

Krzywe audiogramów, czyli wynik badania, to przedstawione na wykresie zakresy słyszalności poszczególnych dźwięków przez badanego. Na ich podstawie możemy określić, jakie schorzenie ma pacjent oraz obiektywnie zobrazować ubytki słuchu.

Badanie audiometryczne trwa od paru minut do około godziny w zależności od potrzeby.

 

U kogo powinny być prowadzone badania:

Regularne badania audiometryczne powinny być prowadzone u osób pracujących, narażonych na hałas, a także u osób narażonych na wpływ związków chemicznych wykazujących działanie ototoksyczne.

Pierwszą audiometrię najlepiej wykonać przed rozpoczęciem pracy w wyżej wymienionych warunkach. Kolejną audiometrię powinno się wykonać po 3 i 12 miesiącach od rozpoczęcia pracy. Następne badania powinno wykonywać się w odstępach 1 roku.

 

Przeciwwskazania do badania i możliwe powikłania po badaniu:

Nie ma przeciwwskazań do wykonania audiometrii.

Badanie audiometryczne słuchu jest całkowicie bezpieczne i nie niesie ze sobą powikłań. Może być wykonywane u dorosłych i dzieci, również u kobiet w ciąży.

  

Wskazania do badania audiometrycznego:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • szumy i piski w uszach
 • podejrzenie niedosłuchu
 • subiektywne wrażenie gorszego słyszenia
 • stan po urazach akustycznych

 

Audiometria tonalna

 

Audiometria tonalna, czyli metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. Pozwala określić rodzaj i stopień ubytku słuchu.

Badanie polega na emitowaniu tonu o określonej częstotliwości i głośności przez zestaw słuchawkowy do jednego ucha.

Pacjent zgłasza za pomocą przycisku przy jakiej głośności słyszy ton generowany przez urządzenie. Badanie przeprowadza się w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu.

Badanie audiometrii tonalnej daje odpowiedź na pytanie jaki jest próg słyszenia dźwięku. Poprzez zastosowanie różnych zestawów słuchawkowych – klasycznych oraz przetworników na przewodnictwo kostne, pozwala badać dwa rodzaje przewodzenia dźwięku: przewodnictwo powietrzne oraz kostne.

Na podstawie analizy krzywych przewodnictwa powietrznego i kostnego laryngolog może ustalić, czy przyczyna niedosłuchu zlokalizowana jest w obrębie ucha środkowego, czy też niedosłuch ma charakter odbiorczy (nerwowy) i związany jest z uszkodzeniem ucha wewnętrznego lub dalszych elementów drogi słuchowej.

 

Najczęstsze wskazania do wykonania tego badania słuchu to:

 • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego
 • podejrzenie niedosłuchu odbiorczego
 • urazy głowy z podejrzeniem złamania kości skroniowej lub urazu kosteczek słuchowych

 

Audiometria mowy

 

Audiometria mowy – badanie zdolności rozumienia mowy, które ocenia poziom rozumienia słów, które są złożone z wielu dźwięków.

Badanie przeprowadza się specjalnie przygotowanym i wyciszonym pomieszczeniu. Pacjent w trakcie badania słyszy przez słuchawki wyrazy o różnym natężeniu głośności, które ma za zadanie powtarzać za lektorem.

Uzyskany wynik przedstawia się w formie wykresu, który pozawala wyznaczyć próg rozumienia mowy, próg wykrywania mowy oraz próg najmniejszego natężenia, kiedy pacjent słyszy i powtarza wszystkie słowa.

Podczas badania pacjent powinien mieć czyste uszy bez zalegającej woskowiny; konieczna jest zatem wcześniejsza wizyta u laryngologa.

 

Tympanometria

 

Tympanometria (audiometria impedancyjna) - badanie ucha środkowego, które umożliwia ocenę podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

W czasie badania mierzy się odbicie fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym co umożliwia określenie sztywności błony bębenkowej, sztywności układu kosteczek, istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej.

Wskazaniem do badania jest niedosłuch przewodzeniowy.

Przed wykonaniem tympanometrii pacjent musi zostać zbadany przez lekarza laryngologa w celu oceny przewodu słuchowego zewnętrznego, a także powinien mieć wykonaną audiometrię tonalną.

Pacjent w czasie badania siedzi, do przewodu słuchowego zewnętrznego wprowadzana jest sonda pomiarowa uszczelniająca przewód. Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębęnkowej rejestrowane przez tympanometr, a następnie są obrazowane w postaci wykresów.

Podczas badania pacjent nie może mówić ani przełykać. Badanie jest bezbolesne i trwa ok 5 minut.

 

Endoskopia górnych dróg oddechowych (fiberoendoskopia)

 

Fiberoendoskopia:

Badanie nosa, gardła i krtani wykonywane za pomocą specjalnego, giętkiego endoskopu, czyli światłowodu zakończonego kamerą.

 

Przebieg badania:

Używany do diagnostyki giętki nasofaryngoskop posiada układ soczewek gwarantujący doskonałą widoczność i jasność badanych obszarów. Cały przewód ma zaledwie 3.5mm grubości, jest giętki i elastyczny, zaś końcówka jest ruchoma. Giętki układ optyczny pozwala najnowocześniejszym fiberoendoskopom rejestrować obraz badania nosa, nosogardła i krtani oraz w czasie rzeczywistym przesyłać go do komputera i na ekran monitora. Dzięki temu pacjent może obserwować własne badanie, zaś laryngolog może wskazać na zmiany chorobowe.

Używany w CMM fiberoendoskop EndoCompact firmy XION pozwala również na zapisanie i archiwizację obrazów celem porównania obrazu krtani między wizytami.

Ponadto, nasz zestaw endoskopkowy wyposażony został w przystawkę do videostroboskopii, pozwalającą na ocenę funkcji fałdów głosowych w trakcie wydawania dźwięku (fonacji).

Badanie odbywa się w pozycji siedzącej z głową przygiętą do przodu. Jest bezbolesne i najczęściej nie wymaga znieczulenia. Przeprowadzane jest przez specjalistę z zakresu otorynolaryngologii i zazwyczaj trwa kilka minut.

 

Wskazania do badania:

 • ocena wielkości trzeciego migdałka u dzieci,
 • brak możliwości pełnej, wiarygodnej oceny pacjenta w zwykłym badaniu laryngologicznym,
 • podejrzenie procesu nowotworowego, przede wszystkim w trudnych do oceny lokalizacjach,
 • kontrola po leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową,
 • pacjenci z nietypowymi dolegliwościami, jak uczucie ciała obcego, zaburzenia połykania, uczucie przeszkody, przewlekłe dolegliwości bólowe w obrębie gardła,
 • zaburzenia drożności nosa (polipy nosa, alergiczny i niealergiczny nieżyt nosa, zmiany rozrostowe)
 • zapalenie zatok przynosowych,
 • upośledzenie drożności trąbek słuchowych,
 • zaburzenia głosu (chrypka) i połykania – reflux żołądkowo - przełykowy, uczucie ciała obcego w kratni, porażenie strun głosowych, zmiany rozrostowe)
 • bóle w okolicy gardła dolnego i krtani (wykluczenia nowotworu, np. raka krtani oraz zmian zapalnych),
 • guzy szyi w celu wykluczenia pierwotnego ogniska choroby nowotworowej w okolicy krtani i gardła dolnego.

 

Przygotowanie do badania:

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania.

 

Badanie może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym, zazwyczaj jednak nie jest potrzebne żadne znieczulenie.

 

endoskopia gornych drog oddechowych

 

Współpracujemy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia logo  

 

Proteo logo