czwartek, 26 marzec 2015 22:08

Długoterminowa opieka zdrowotna

Poniżej mogą Państwo znaleźć informacje na temat pracy pięlęgniarki środowiskowej oraz długoterminowej opieki domowej

 

 

Czynności pielęgniarskie w opiece długoterminowej domowej:

 

  • Wykonywanie kwalifikacji pacjenta na podstawie skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową – ustalenie problemów pielęgnacyjnych i indywidualnego planu opieki - możlwiość zapisu oraz uzyskania informacji gabinet zabiegowy POZ.
  • Comiesięczna ocena stanu zdrowia pacjenta według skali Barthel oraz ewentualna modyfikacja planu opieki według którego wykonuje się wszystkie niezbędne czynności pielęgnacyjne;
  • Prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do chorego i jego rodziny oraz nauka pielęgnacji i samoobsługi;
  • Zmiana opatrunków w sposób sterylny;
  • Założenie lub wymiana cewnika u kobiet;
  • Podawanie leków w postaci iniekcji śródskórnych, podskórnych i domięśniowych (w tym podawanie insuliny);
  • W przypadku podawania insuliny także edukacja w zakresie dawkowania, samokontroli i samodzielnego wykonywania iniekcji z insuliny przez pacjenta lub rodzinę;
  • Zastosowanie drenażu ułożeniowego (obejmuje nacieranie pleców, oklepywanie, gimnastykę oddechową);
  • kontrolny pomiar tętna i ciśnienia tętniczego.

Czytany 5016 razy