niedziela, 05 kwiecień 2015 20:13

Badania diagnostyczne w ramach poradni POZ

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej

 

1. Badania hematologiczne:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

2) płytki krwi;

3) retikulocyty;

4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);

5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

 

2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

1) sód;

2) potas;

3) wapń całkowity;

4) żelazo;

5) stężenie transferyny;

6) mocznik;

7) kreatynina;

8) glukoza;

9) test obciążenia glukozą;

10) białko całkowite;

11) proteinogram;

12) albumina;

13) białko C-reaktywne (CRP);

14) kwas moczowy;

15) cholesterol całkowity;

16) cholesterol-HDL;

17) cholesterol-LDL;

18) triglicerydy (TG);

19) bilirubina całkowita;

20) bilirubina bezpośrednia;

21) fosfataza alkaliczna (ALP);

22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);

23) aminotransferaza alaninowa (ALT);

24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);

25) amylaza;

26) kinaza kreatynowa (CK);

27) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);

28) czynnik reumatoidalny (RF);

29) miano antystreptolizyn O (ASO);

30) hormon tyreotropowy (TSH);

31) antygen HBs-AgHBs;

32) VDRL.

 

3. Badania moczu:

1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;

2) ilościowe oznaczanie białka;

3) ilościowe oznaczanie glukozy;

4) ilościowe oznaczanie wapnia;

5) ilościowe oznaczanie amylazy.

4. Badania kału:

1) badanie ogólne;

2) pasożyty;

3) krew utajona - metodą immunochemiczną.

5. Badania układu krzepnięcia:

1) wskaźnik protrombinowy (INR);

2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);

3) fibrynogen.

 

6. Badania mikrobiologiczne:

1) posiew moczu z antybiogramem;

2) posiew wymazu z gardła;

3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella.

7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

 

8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.

 

9. Zdjęcia radiologiczne:

1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;

2) zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;

3) zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej;

4) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Podstawa prawna:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Opublikowano w Informacje Ogólne
sobota, 04 kwiecień 2015 12:53

Zakres badań laboratoryjnych

Opublikowano w Punkt pobrań badań