Punkt pobrań badań

Punkt pobrań badań

      Punkty pobrań Centrów Medycznych Medyceusz:     Centra Medyczne Medyceusz - Bazarowa  6:30 -10:00 od poniedziałku do piątku  Bazarowa 9, IV piętro wejście A  pokój pobrań 405 oraz 406 telefon: 42 613-69-71   Test obiciążenia glukozą Poniedziałek - Piątek w godzinach  7:00 - 7:30   Badanie aCCP…
  Laboratorium Centrów Medycznych Medyceusz - Bazarowa znajduje się na IV piętrze w pokoju 401. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 15:00  Pozostałe laboratoria znajdują się przy ulicy Spornej i Studzińskiego Dbając o jakość wykonywanych badań reprezentujemy się certyfikatem wydanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w…
Morfologia bez rozmazu Morfologia z rozmazem Retikulocyty Czas krwawienia i krzepnięcia Czas protrombinowy (PT) Czas kefalinowo - kaolinowy (APTT) Fibrynogen Odczyn Biernackiego (OB)
Grupa krwi i Rh ASO RF (odczyn lateksowy) CRP Odczyn Coombsa pta Odczyn Coombsa bta
ALAT ASPAT A-amylaza (diastaza) LDH Fosfataza alkaliczna Fosfataza kwaśna GGTP Lipaza Białko całkowite Albuminy Proteinogram + białko całkowite Bilirubina całkowita Bilirubina bezpośrednia Cholesterol HDL TG Glukoza Krzywa cukru (3 oznaczenia) Hemoglobina glikowana Kreatynina Kwas moczowy Mocznik Fosfor nieorganiczny Elektrolity Na/K Chlorki Wapń całkowity Magnez Żelazo Żelazo+tibc CK (kinaza kreatynowa) CK…
PSA FPSA AFP CEA
HBS-antygen HBS-przeciwciała. Helicobakter pylori z mianem przeciwciał Toksoplazmoza ig-g Toksoplazmoza ig-m+ig-g Test w kierunku kiły (USR,VDR lub RPR) WR Mykoplazma HIV
Mocz-posiew jałowy Mocz-posiew + antybiogram Wymaz jałowy z nosa, gardła, rany, oka Wymaz z nosa , gardła , rany , oka + antybiogram Plwocina-posiew jałowy Plwocina-posiew + antybiogram Badania na obecność grzybów (dermatofity) Badania na obecność grzybów (drożdże) Badanie na obecność grzybów (drożdżoidalne , mykogram )