niedziela, 03 marzec 2013 20:46

Poradnik Pacjenta - Bronchoskopia

Pracownia Bronchoskopii Pracownia Bronchoskopii AK

Czym jest bronchoskopia?
Badanie bronchoskopii drzewa oskrzelowego wykonuje się za pomocą specjalnego fiberoskopu zwanego bronchoskopem. Lekarz za pomocą tego urządzenia ma możliwość wziernikowania tchawicy i oskrzeli pacjenta.
Badanie bronchoskopowe jest użyteczne również dlatego, że istnieje możliwość aspiracji fragmentu tkanki, bądź wydzieliny z drzewa oskrzelowego.

 

Dzięki badaniu lekarz ma możliwość oceny:
• strun głosowych
• tchawicy
• oskrzeli

 

W trakcie badania lekarz ma możliwość pobrania:
• wycinków tkankowych z zmienionych chorobowo miejsc
• wydzieliny do hodowli mikrobiologicznej na obecność
• bakterii
• grzybów
• prątków gruźlicy

 

Wskazania do wykonania badania:

• krwioplucie
• nawracające zapalenie płuc lub dolnych dróg oddechowych zlokalizowane w tym samym miejscu – w celu wykluczenia procesu nowotworowego
• duszność nieznanej przyczyny
• duża ilość produktywnej wydzieliny śluzowo-ropnej lub odkrztuszanie mas serowatych
• przedłużający się kaszel o niejasnej przyczynie
• zespół żyły głównej górnej
• podejrzenie uszkodzenia tchawicy lub oskrzela w wyniku urazu
• aspiracja treści żołądkowej lub substancji żrących
• oparzenie dolnych dróg oddechowych
• zmiany w obrazie radiologicznym płuc:
• niedodma
• cień okrągły
• rozsiane zmiany w płucach
• powiększenie węzłów chłonnych wnęk płuc oraz śródpiersia
• przewlekłe zapalenie opłucnej z obecnością płynu w jamie opłucnowej
• objawy porażenia nerwu przeponowego

 

Przeciwwskazania:
• brak współpracy z chorym
• ciężka niewydolność oddechowa
• niewydolność serca – IV w skali NYHA
• zawał mięśnia sercowego (do 2 tygodni przed zabiegiem) lub niestabilna choroba wieńcowa
• ciężkie zaburzenia rytmu serca, głównie o typie komorowym
• w przypadku bronchoskopii sztywnej – zmiany zwyrodnieniowe w szyjnym odcinku kręgosłupa
• zaawansowany wiek pacjenta
• ciężkie zaburzenia krzepliwości krwi
• niedokrwistość dużego stopnia

 

Powikłania:
Bronchoskopia odznacza się niewielkim odsetkiem powikłań. Do powikłań związanych bezpośrednio z samym badaniem endoskopowym należą:
• hipoksemia
• odma opłucnowa
• krwawienie z dróg oddechowych
• skurcz oskrzeli
• uraz dróg oddechowych, w tym uszkodzenie fałdów głosowych
• uporczywy kaszel w trakcie badania
• zaburzenia rytmu serca
• przejściowy wzrost temperatury ciała utrzymujący się do 3 dni po zabiegu

 

Badanie to zlecane jest w sytuacjach kaszlu niewiadomego pochodzenia, także krwioplucia i jest często uzupełnieniem badania rentgenowskiego klatki piersiowej.

 


Przebieg badania:
Badanie trwa zwykle od 15 do 30 minut i jest wykonywane jedynie na zlecenie lekarza. Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być powtarzane wielokrotnie.

 

Znieczulenie:

Bronchoskopie wykonuje się:
• w znieczuleniu miejscowym
• w szczególnych przypadkach w znieczuleniu ogólnym.

 

Mogą Państwo zwrócić się do lekarza o znieczulenie ogólne – dodatkowo płatne- jednakże ostateczny wybór sposobu znieczulenia należy do lekarza, który rozpatruje indywidualnie każdego pacjenta.
Pacjent w czasie badania siedzi bądź leży na specjalnym fotelu diagnostycznym. Przed wprowadzeniem bronchoskopu wykonuje się znieczulenie tylnej ściany gardła, standardowo stosując roztwór lidokainy.
Anestezja miejscowa ściany gardła, nasady języka oraz strun głosowych znosi odruchy wymiotne oraz uczucie dyskomfortu przy wprowadzaniu urządzenia. Następnie lekarz podaje roztwór leku do światła oskrzeli tak aby znieść odruch kaszlowy.

 

W trakcie bronchoskopii można wykonać następujące czynności, mające na celu diagnostykę zmian potencjalnie chorobowych:
• biopsja ściany oskrzela – pobranie za pomocą specjalnych szczypczyków wycinków do badania histopatologicznego
• pobranie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych – polega na wstrzyknięciu do światła oskrzela 100-200 ml 0,9% roztworu soli fizjologicznej o temperaturze ciała a następnie odsysanie.
• wymaz szczoteczkowy – przy pomocy szczoteczki pobiera się materiał do badania
• popłuczyny celowane – pobranie materiału z części obwodowych do badań mikrobiologicznych i cytologicznych
• przezoskrzelowa biopsja płuca – diagnostyka rozsianych zmian w płucach lub zmian położonych centralnie
• przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłowa – diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych w ramach oceny raka niedrobnokomórkowego płuca

 

Po badaniu:
Zastosowane znieczulenie oraz procedury w czasie badania wymagają przestrzegania pewnych zasad po badaniu:
Znieczulenie znosi odruch połykania w związku z tym przez przynajmniej 2-3 godziny od zakończenia diagnostyki nie wolno spożywać płynów i pokarmów gdyż istnieje ryzyko zachłyśnięcia
Jeżeli wystąpi kaszel i krwioplucie zaleca się spokojnie leżeć przez kilka godzin w łóżku, objawy ustąpią samoczynnie.

 

Przygotowanie do badania:
• Wdniu badania należy być na czczo - co najmniej 4 godziny przed badaniem nie jeść i nie pić dla uniknięcia zachłyśnięcia i związanych z tym powikłań.
• Jeżeli Państwo przyjmują jakieś leki stale np. z powodu choroby wieńcowej, nadciśnienia, powini Państwo je przyjąć tak jak zawsze, popijając niewielką ilością płynu.
• Jeżeli Państwo przyjmują insulinę, w dniu badania należy nieprzyjmować porannej dawki insuliny.
• Należy mieć ze sobą wyniki badań rentgenowskich oraz tomografii – opis oraz płytę CD lub klisze.

 

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu przed badaniem:
• Skłonność do krwawień.
• Alergia:
o astma oskrzelowa
o katar sienny
o nadwrażliwość na leki
• Choroby:
o Zaburzenia rytmu serca
o Wady serca,
o Choroba wieńcowa
o Nad- lub niedociśnienie.
• Obecność protez zębowych w jamie ustnej.

 

Higiena badania.
Nowoczesna, w całości automatyczna myjnia endoskopów gwarantuje. Państwu pełnię bezpieczeństwa wykonywanych badań i zabiegów oraz zapobiega wszelkim zakażeniom bakteryjnym, grzybiczym, pierwotniakowym i wirusowym ( w tym HIV, HBV, HCV ).

Wyniki badania wydawane są w formie kolorowego wydruku HD wraz z opisem badania. Jakość wydruku gwarantuje firma OKI. Wykorzystujemy drukarkę C711dn

Czytany 7740 razy